PAT-ydintietomalli julkistettiin – mistä on kyse?

Espoon kehitysjohtaja Päivi Sutinen.

Espoon kehitysjohtaja Päivi Sutinen kertoi digitalisaation laajoista vaikutuksista palveluiden tuottamisessa.

Palveluiden, asiointien ja toimijatietojen hallintaan tarkoitetun tietomallin taustaa ja perusteita esiteltiin maanantaina 23.11.2015. Tietomallia on valmisteltu yhteistyössä Espoon kanssa.

Avauspuheenvuorossaan hankkeen omistaja, Turun kaupungin hallintojohtaja Tuomas Heikkinen totesi PAT-tietomallin olevan kaiken perusta palveluiden kokonaisvaltaisessa digitalisaatioprosessissa.

Päivi Sutinen.

Päivi Sutinen.

Espoon kaupungin palvelujen kehitysjohtaja Päivi Sutinen muistutti puheenvuorossaan monialaisuuden tärkeydestä digitaalisia palveluja kehitettäessä: monia näkökulmia tarvitaan, sillä digitalisaatio vaikuttaa työntekoon niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Usein myös palveluiden käyttäjän eli asiakkaan eri roolit ovat vaihtelevia ja keskenään jopa ristiriitaisia.

Jotta asiakkuus ei olisi niin pirstaloitunutta kunnan eri yksikkösiiloihin, tarvitaan Sutisen mukaan asiakkuusperusteista toimintamallia vallitsevan hallintoperusteisen toimintamallin sijaan. Asiakaspalvelu nousee tärkeään rooliin. Myös kaupunkiorganisaatioiden toiminnan malleja, käsitteitä ja työkaluja tulisi Sutisen mukaan yhdenmukaistaa.

Järjestelmät hajanaisia

Tällä hetkellä joka kaupungilla on sama tilanne: eri tieto- ja palvelujärjestelmät ovat yhteensopimattomia. PAT-tietomalliin perustuvat digitaaliset prosessit vähentäisivät työtä. Työn päällekkäisyys myös vähenisi, koska ydintieto olisi yhdessä paikassa. Turun IT-palvelujohtaja Jari Nevalaisen mukaan tulevaisuudessa pyrkimyksenä olisi myös antaa asiakastietojen hallinta asiakkaan omiin käsiin.

Turun digitaalisessa asioinnissa ollaan IT-pääsuunnittelija Juha Seppäsen mukaan suuntaamassa myös nk. yhden luukun periaatteeseen: kaikki tieto olisi kytkettynä samaan järjestelmään. Kirjautumalla omalle asiointitililleen kuntalainen voisi samalla näppärästi hoitaa niin venepaikka- kuin päivähoitomaksutkin. Tiedon syöttäminen tapahtuisi myös yhden kerran -periaatteella: kerran järjestelmään syötettyä tietoa ei tarvitsisi useaan paikkaan päivittää.

Jotta nykyiset erilliset tietovarannot saadaan yhdistettyä kustannustehokkaasti, on tietomallin palveluväyläksi valittu avointa lähdekoodia käyttävä Apache ServiceMix. Kyseinen integraatioalusta ei ole tuotesidonnainen. IT-suunnittelija Timo Koskinen muistutti puheenvuorossaan, ettei kunnallinen palveluväylä kilpaile kansallisen palveluväylän kanssa vaan tukee sitä. Tavoitteena on yhteistyö kunnallisella ja kansallisella tasolla.

Lopputulokset on tarkoitettu jaettaviksi: itse PAT-malli julkaistaan marraskuun loppuun mennessä avoindata.fi-palvelussa. Stay tuned.

Lisätietoja PAT-mallista:

Kirjoittaja:
Heta Pyhäjärvi
DriveTurku-projektityöntekijä

Kuvat:
Antti Korpinen
DriveTurku-projektityöntekijä

Yleisöä auditoriossa.

Julkistustilaisuuden yleisössä oli väkeä mm. Turun ympäristökunnista ja muista julkishallinnon toimijoista.

1 thought on “PAT-ydintietomalli julkistettiin – mistä on kyse?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*