Palvelu-unelmien äärellä

Monella meistä on ideoita ja näkemyksiä, miten palveluja voisi kehittää ja kenties tuotteistaakin. Ellei satu olemaan innovatiivinen ja yrittäjähenkinen, niin asia voi jäädä tähän. Edellisviikolla paikalliset yrittäjät ja yhdistysten edustajat kokoontuivat kaupungin työntekijöiden kanssa miettimään palvelu-unelmia, miten ideat saataisiin jalostettua paremmaksi palveluksi ja uusiksi työavauksiksi.

Julkishallinnon ja yksityis- sekä yrityssektorin yhteistoiminnan haasteena on tiedonkulku. Miten saadaan esimerkiksi kuntalaisilta tulevat ideat laajempaan tietoisuuteen? Miten saataisiin yhdistysten erilaisten hankkeiden kautta keräämä tieto yrityksille jatkojalostukseen?

Digitaaliset välineet auttaisivat

Jokainen Kohti palvelu-unelmia -workshopiin osallistunut näki erilaisten verkkoratkaisujen ja avoimen datan apuna tiedonkulun parantamiseen. Tarvitsisimme alustan ideoiden kirjaamiseen.

Asukkaat voivat antaa palautetta, mutta niiden seassa on harvemmin laajempia kehitysideoita. Ja jos tällaisia on palautteen seassa, kukaan ei poimi niitä kehitettäväksi. Suoraan palvelun yhteydessä tulevat kehittämisideat jäävät lähes poikkeuksetta huomiotta tai ne hukkuvat byrokratian rattaisiin. Aktiivinen esimies on avainroolissa palvelujen jalostamisessa ja toimintavapaus.

Paikallinen yritys- ja yhdistysväki pohti yhdessä, miten tieto liikkuu ja saadaan kehitettyä uusia toteutusmahdollisuuksia 07.04.2016 Vimmassa.

Samaten yhdistysten edustajat kertoivat, että toimiessaan hankerahoituksella ja tiukasti asiakasrajapinnassa, he saavat paljon palautetta ja kokemuksia asiakkaiden toiveista ja tarpeista, mutta heillä ei ole systemaattista keinoa jakaa kokemuksiaan. Esimerkiksi hankerahoituksella tehdyn lyhytaikaisen palvelun, lähes kokeilukulttuurin tyyliin, kokemukset kertovat hyvin olisiko palvelulla tuotteistamismahdollisuuksia ja businesspohjaa.

Julkishallinnossa on tällä hetkellä aloitepalvelu kansalaisten aloitteiden ja näkemysten keräämiseen sekä digipalvelutehtaan myötä on tulossa välineet digitalisoitavien ideoiden keräämiseen. Mutta ne eivät ole yhteydessä paikalliseen tasoon, joten ne eivät tunnu riittävän saavutettavilta.

Paikallinen julkishallinnon elinkeinopuolen toimija on parhaillaan kehittämässä business lab –toimintamallia tuomalla yhteen yritys-, korkeakoulumaailman sekä julkishallinnon toimijat systemaattisesti kerättyjen ideoiden kanssa, joten toivottavasti malliin saadaan laajennettua myös asiakkaat ja yhdistykset.

Kenties business lab tuo myös helpot välineet tai sitten tuon rinnalla pitää sellaiset kehittää, jotta näkemykset ja ideat päätyvät laajemman yleisön tietoisuuteen kaikilta tasoilta, kuten vaikka Suomi 100 vuotta –videot, ja siten myös helpottavat meidän kaikkien elämää.

Minkälaisista palveluista sinä unelmoit? Miten tietoa voisi välittää ja kerätä paremmin?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*