Kaupunki kehittää palvelujaan digitaalisiksi

Digitaalisten palvelujen kehittäminen -kärkihanke sai Turun kaupunginhallituksen siunauksen 25.5.2016. Kärkihanke on osa monikanavaisen asiakaspalvelun kehittämistä ja toimii sateenvarjona kaupungin digitaaliselle tekemiselle. Tärkeimpänä tavoitteena on, että palvelut ovat yhteneväisiä ja helppokäyttöisiä asiakkaalle.

Asukkaalla on oikeus ja mahdollisuus toimia itsenäisesti digitaalisesti ajasta ja paikasta riippumatta, ja tämä on palvelujen kehittämisen ja monikanavaisen asiakaspalvelun perusta.

Käyttäjien näkemykset ja toiveet ohjaavat digitaalista tekemistä. Lisäksi kaikki ovat tervetulleita testaamaan ja kommentoimaan demoja ja protoja, kunhan konseptoinnissa ja tekemisessä päästään niin pitkälle.

Digitaalisten palvelujen kehityssuunta on kohti entistä asiakaslähtöisempää, kohdennetumpaa, ennakoivampaa ja automatisoidumpaa palvelua eli käytännössä asiakkaina meidän pitää saada meille tarjolla olevat palvelut niin valmiiksi räätälöityinä kuin mahdollista.

Verkkomaksaminen ja asiointitili ovat konseptointivaiheessa

Digitaalisten palvelujen kehittäminen -kärkihanke syventää DriveTurku-hankkeessa aloitettua kehitystyötä. Viime vuonna valmistuneen verkkopalvelun ja tapahtumakalenterin rinnalle tehdään ensimmäisenä verkkomaksamisen työkaluja sekä asiointitili.

Kuntalaisen näkökulmasta digitalisaation edellyttämät keskitetyt toiminnot tehdään konsernitasoisesti:

  • Tunnistautuminen – kansallisen mallin mukaisesti vahvasti esimerkiksi pankkitunnuksilla, kevyesti esimerkiksi sosiaalisen median tunnuksilla
  • Asiointitili – ”yhden luukun -periaatteella” asukas saa yhdellä kirjautumisella kaiken kanssakäymisen kaupungin kanssa omien tietojen hallinnan lisäksi
  • Maksaminen – jatkossa asukas voi maksaa yhtenäisellä tavalla kaupungin verkkopalveluissa yhtenäisten maksutapavaihtoehtojen ja -sopimusten myötä
  • Ostoskori ja sen toiminnallisuudet – käyttäjä voi kerätä tuotteita ja palveluja kaupungin verkkopalveluista ostoskoriin toimialarajat unohtaen; ensimmäisessä vaiheessa tuotteet ovat digitaalisia
  • Yhteisen tiedon malli – asiakas-, palvelu- ja palvelupistetiedot esitetään kansallisen palveluvarantomallin mukaan, jolloin tieto ylläpidetään vain kerran mutta voidaan hyödyntää monessa eri paikassa
  • Käyttövaltuushallinta – vahvasti kansallisen ohjeistuksen mukaisesti, jotta jatkossa julkishallinnon eri asioinnit voi nähdä yhdessä näkymässä, esim. oma, toisen puolesta, jonkun edustajana asiointi
Digitaalisten palvelujen kehittämisen aikataulu

Digitaalisten palvelujen kehittämisen aikataulu

Uudenlaisesta tekemisestä mallina julkaistiin 7.6. munpalvelut.fi, jossa kaupungin tarjoamalta alustalta asiakas voi vertailla yksityisiä palvelutarjoajia siivousalalta. Tulevaa asiointitiliä pilotoidaan ensimmäisenä avustusanomusten digitalisoinnilla, jolloin testataan myös tilin mahdollisuudet. Lisäksi tämän vuoden aikana rakennetaan yhteinen verkkomaksaminen kirjaston varaus- ja saldomaksamiseen sekä teknisten alojen digitaalisen aineiston myyntiin.

Digitalisaation haasteena on, ettei kyse ole vain teknologisesta muutoksesta vaan ennen kaikkea työläästä ja nykytoiminnan kyseenalaistamista edellyttävästä toimintatapojen muutoksesta.

Toimialojen omat projektit kattavat esimerkiksi niin tapahtumalupaprosessin digitalisoinnin, virtuaalisen työelämävalmennuksen, historiallisten aineistojen digitalisoinnin ja myynnin sekä digitaalisen luontokeskuksen.

Hyvinvointitoimialan kehittämiskohteet

Hyvinvointitoimialan kehittämiskohteet

Kiinteistöliikelaitoksen kehittämiskohteet

Kiinteistöliikelaitoksen kehittämiskohteet

Sivistystoimialan digitalisointiprojektit

Sivistystoimialan digitalisointiprojektit

Vapaa-aikatoimialan kehittämisprojektit

Vapaa-aikatoimialan kehittämisprojektit

Ympäristötoimialan digitalisointihankkeet

Ympäristötoimialan digitalisointihankkeet

Lue lisää

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*