Artikkelit kategoriassa: Turun AMK

Monday, May 7, 2012 klo 11:45

Uutisia Fortunahankkeesta

Kevät saapui Fortuna-kortteliin työntäyteisenä. Vuosien ideointi ja suunnittelu alkaa olla toteutumassa.

Samaan aikaan kun Fortuna-hankkeessa on työstetty kaupunginhallituksen käsittelyssä viikolla 18 olleita suunnitelmia korttelissa toteutettavista mittavista kunnostustöistä, on Turun ammattikorkeakoulussa oltu aktiivisesti mukana korttelin kehittämistoiminnassa, mm. markkinoinnin ja korttelin rakennusvaiheen aikaisen elävöittämisen näkökulmasta. Yhtenä esimerkkinä opiskelijavoimin toteutuneista projekteista on tämän blogin syntyminen.

Fortuna-korttelin blogiin tullaan seuraavien kuukausien aikana keräämään tietoa, kuvia ja videoita niin korttelin tapahtumista ja palveluista kuin myös esimerkiksi korttelin historiasta ja tulevien rakennustöiden edistymisestä. Kannattaa siis kurkistella tänne aina silloin tällöin!

Kevään aika on valmistunut tai toukokuun aikana valmistuvat myös mm. selvitys Turkulaisten ja lähiseutulaisten Fortuna-kortteliin liittyvistä mielikuvista, opiskelijaselvityksiä Fortuna-korttelin mahdollisuuksista hyödyntää sosiaalista mediaa, 2 Fortuna-aiheista www-peliä sekä demo Fortuna Fire Saver – työnimellä kulkevasta mobiilipelistä. Lisäksi suunnitteilla on tuottaa Fortuna-kortteliin opiskelijavoimin suunniteltu ja toteutettu pelitapahtuma, osana 28.9.2012 Turussa toteutuvaa kansainvälistä Tutkijoiden yö-tapahtumaa (tavoitteena tehdä korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistyötä tutuksi kaikille turkulaisille).

Lisätietoa Fortuna-hankkeen ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyöstä saa mm. seuraavista linkeistä:

Fortuna-kortteli syntyy yhteistyön voimin
Fortuna elämään yhteistyön voimin
Fortuna-kortteliin haettiin Turun AMK:lta uusia markkinointikeinoja

Sanna Ketonen-Oksi : Turun AMK / Bioalat ja liiketalous