Strategia pohjautuu yhdessä tehtyihin valintoihin

Strategiatyössä on pohjimmiltaan kyse yhteisen näkemyksen saavuttamisesta. Strategia onkin eräänlainen sopimus siitä millaisiin asiakokonaisuuksiin  kaupungin resursseja tulevaisuudessa käytetään. Yhteistä näkemystä tarvitaan, koska kaikkea ei voida tehdä kerralla. Samalla päätöksenteko tehostuu, kun suuret linjat on kertaalleen sovittu ja voidaan keskittyä keskustelemaan uudistusten sisällöstä.

Jotta strategia ohjaisi toimintaa, sen on sisällettävä valintoja. Valintojen pohjana on ymmärrys asukkaiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien odotuksista kaupunkia kohtaan. Asiakaslähtöisyys tuottaa kaupunkilaisten kannalta parempia, sopivampia ja kustannustehokkaampia palveluita. Asukas- ja asiakaslähtöisyyttä ei turhaan ole asetettu erääksi kaupungin toimintamalliuudistuksen päätavoitteeksi.

Tavoitteet on kuitenkin aina asetettava taloudellisten reunaehtojen vallitessa ja siksi asiakaslähtöisyys ei tarkoita kaikkien toiveiden täyttämistä. Sen sijaan asiakaslähtöisyys on jatkuva prosessi, jossa puolin ja toisin opitaan eri osapuolten kuuntelua sekä erilaisten näkemysten ymmärtämistä ja  arvostamista. Odotusten ymmärtäminen luo perustan kaupungin resurssien käytön suunnittelulle ja toisaalta avoin keskustelu lisää kaupunkilaisten ymmärrystä siitä miksi valintoja pitää tehdä. Kaupungin toimintaa voidaan pitkäjänteisesti rakentaa ainoastaan taloudellisesti kestävälle pohjalle.

Asiakaslähtöisyys edellyttää osallisuutta, joka tarkoittaa yhdessä tekemisen kulttuuria ja sitä edistävien rakenteiden luomista. Osallisuus onkin  kaupungin strategiatyön kantava ajatus ja siksi olemme ryhtyneet keräämään strategityöhön liittyviä näkemyksiä laajasti kaupungin verkostoissa. Saatu palaute on ollut arvokasta ja työtä on kommentoitu innokkaasti. Tavoitteena on ylläpitää ja laajentaa strategiatyön myötä syntyviä  verkostoja, joiden kautta strategian tavoitteiden etenemistä voidaan jatkossa säännöllisesti seurata ja samalla yhdessä miettiä mitä voisimme tehdä vielä paremmin.

Voit jakaa tietämystäsi ja näkemyksiäsi osoitteessa strategia@turku.fi.

_______________________________________________________________________________________________

Olen Jussi Vira, turkulainen kauppatieteiden maisteri ja Turun kaupungin strategia- ja kehittämisjohtaja. Taustani on yritysmaailmassa, jossa työskentelin yli 15 vuotta erilaisissa liiketoiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistehtävissä Suomessa ja ulkomailla.

Kirjoitan säännöllisen epäsäännöllisesti kaupungin strategiatyöstä sekä siihen liittyvistä näkökulmista ja pohdinnoista. Kirjoituksia yhdistävänä tekijänä ovat työskentelytavat, jotka monien eri sidosryhmien yhteistyön tuloksena tuottavat paitsi kuvan tulevaisuuden kotikaupungistamme, myös suunnitelman siitä miten kuvaa lähdetään toteuttamaan.

This entry was posted in Kaupungin strategiatyö. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*