Hyvä strategia on selkeä ja ymmärrettävä

Strategiatyötä tehdessä törmää usein epäilyihin siitä, että tuloksena on kapulakielinen raportti, jolla ei ole yhteyttä kaupunkilaisten arkeen. Siksi onkin hyvä keskustella hieman tarkemmin siitä, miten strategiakokonaisuus rakentuu.

Kaupungin strategiatyön kärkenä on koko kaupungille yhteinen kaupunkistrategia, joka kertoo mitkä ovat kaupungin asukkaiden, asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset kaupunkia kohtaan. Kaupunkistrategian pohjana on tutkittu tieto kaupungistamme, kyselyiden tuottama mittava aineisto ja useat työpajat, joissa olemme yhdessä eri toimijoiden kanssa etsineet tärkeimpiä kaupungin kilpailukykyyn ja hyvinvointiin vaikuttavia asioita.

Kaupunkistrategian linjauksia tarkennetaan ja niistä muodostetaan toimintaa ohjaavia linjauksia strategissa ohjelmissa, joita on kaksi kappaletta: kilpailukykyohjelma ja hyvinvointiohjelma. Ohjelmista johdetaan edelleen käytännön toimenpiteitä kaupungin toimialojen omaa toimintaa ohjaaviin suunnitelmiin. Näin ylätason linjaukset jalostuvat vähitellen konkreettiseksi toiminnaksi, jonka edistymistä voidaan seurata ja raportoida säännöllisesti. Kaupunkistrategia on siis tätä taustaa vasten parhaimmillaan aidosti toimintaa ohjaava asiakirja.

Strategia ei kuitenkaan vielä itsessään tee mitään, vaan osoittaa ainoastaan suunnan. Strategian toteuttavat siihen sitoutuneet ihmiset: kaupungin henkilöstö yhdessä kaupungin asukkaiden, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Jotta yhteistyö olisi mahdollista, strategian on oltava sekä rakenteeltaan että sisällöltään mahdollisimman selkeä ja ymmärrettävä. Selkeys ja ymmärrettävyys ovat toki yleisemminkin kaiken onnistuneen kommunikaation perusta, mutta niiden merkitys korostuu strategiatyössä, johon laajasti osallistuvien eri tahojen on muodostettava yhteisen tekemisen kieli ja käsitteistö.

On selvää, että työ vaatii pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä, mutta olemme kuitenkin oikealla polulla. Kaikilla  työhän osallistuvilla on aito halu saada muutosta aikaan ja siksi uskon että näin myös tapahtuu. Luja tahto vie läpi vaikka harmaan kiven.

This entry was posted in Kehittäminen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*