Mieti ennen kuin sytytät

Kohta on taas se aika, kun pelastuslaitoksen yksiköt suuntaavat kohti lukuisia maastopaloja. Menneinä vuosina tuo show on käynnistynyt joskus jopa maaliskuussa, mutta yleensä viimeistään huhtikuussa. Varsinais-Suomessa pelastuslaitos on viimeisten viiden vuoden kevät- ja kesäkuukausien aikana sammuttanut noin tuhat maastopaloa!

(Kuva: Varsinais-Suomen pelastuslaitos)

Aivan liian usein maastopaloissa on kyseessä ihmisten huolimattomuus tai muu ihmisen toiminta – joskus jopa tahallisuus.

Keväiset palot johtuvat monesti roskien poltosta tai vaikkapa kasvillisuuden kulotuksesta, eli kyse on varsin hyväntahtoisesta toiminnasta. Työn aloittaja ei yleensä kuitenkaan ole huolehtinut riittävistä varotoimista tai huomioinut sääoloja, ja tuli riistäytyy käsistä. Kuivat heinät ja risut kun palaessaan tuppaavat nousemaan ilmavirtauksien mukana lentoon sytyttäen sitten palavaa materiaalia muualla – ja maastopalo on valmis.

Kevät lisää myös teiden varsilla syttyviä paloja. Kun kasvillisuus ojan penkoilla on kuivaa, riittää esimerkiksi auton ikkunasta heitetty tupakantumppi sytyttämään aluskasvillisuuden palamaan. Holtiton tupakoitsija saattaa kuvitella kuivalla tiellä ajaessaan, että tumppi sammuu liikenteen sekaan, mutta varsin usein vielä kytevä tumppi lentää tien sivuun ja sytyttää ruohikon.

Luonnossa on mukava liikkua, kun kevätaurinko alkaa lämmittää. Joskus metsään tehdään vaikkapa makkaran paistoa varten nuotio tai käytetään kertakäyttögrillejä. Näissäkin tapauksissa on huomioitava, että toimitaan maapohjalla ja hoidetaan loppusammutus mahdollisimman hyvin, ettei mikään jää kytemään. Kannattaa suosia valmiita nuotiopaikkoja, jos mahdollista.

Kun sytytät palon – vaikkakin hyvässä tarkoituksessa – on syytä huomioida ainakin seuraavat seikat:

 • Sytyttäjä vastaa teoistaan
 • Polta siten, että leviäminen ei olisi mahdollista
 • Jos poltat maastoa, huolehdi, että alue on rajattu, eikä palo pääse karkaamaan
 • Huolehdi riittävästä apujoukosta
 • Huolehdi riittävästä sammutuskalustosta jos sittenkin käy huonosti
 • Huolehdi, että sinulla on puhelin lähellä ja osaat neuvoa pelastuslaitoksen paikalle
 • Harkitse miten toimit, jos jotain sattuu – sinulla on toimintavelvollisuus!
 • Älä sytytä avotulta, kun sää ei ole sen puolella – palo karkaa yllättävän nopeasti!
 • Älä sytytä tulta, kun ruohikko- tai metsäpalovaroitus on voimassa. Tarkasta asia.
 • Älä heitä tupakantumppeja tielle tai luontoon. Ne voivat sytyttää palon.
 • Merkittävää savua aiheuttava toiminta tai metsänhoidollinen kulotus edellyttää ilmoitusta pelastuslaitokselle
 • Huomioi naapurisi. Savu haisee ja on haitallista. Avotulen teko on taajamassa kielletty

Huomioi, että toimintasi voi johtaa siihen, että pelastuslaitoksen yksiköt ajavat paikan päälle siksi, ettet ollut huolellinen. Yksiköitä saatetaan tarvita kiireesti muualla, mutta ne ovat kiinni tilanteessa, joka olisi ollut vältettävissä.

Maastopalo (Kuva: Riku Koskinen)

Pelastuslain 2. luku / velvollisuudet:

Yleiset velvollisuudet

3 § Yleinen toimintavelvollisuus
Jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti sammuttaa paloa tai torjua vaaraa, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin.

4 § Huolellisuusvelvollisuus
Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi. Jokaisen on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

5 § Varovaisuus tulen käsittelyssä
Tulta sekä syttyvää, räjähtävää tai muuta vaarallista ainetta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovai-suutta noudattaen.

Ryhdyttäessä tulityöhön tai sellaiseen korjaustyöhön tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista.

6 § Avotulen teko
Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellai-set, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.

Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa.

7 § Kulotus
Edellä 6 §:ssä säädetyn estämättä saadaan kuivanakin aikana kulottaa erityistä varovaisuutta noudattaen, jollei 6 §:n 3 momentista muuta johdu.

Metsämaan kulotus on aina suoritettava kulotuksen käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.

Blogissamme vilahtelee myös vierailevia blogikirjoittajia, joista tällä kertaa on vuorossa palopäällikkömme Pasi Paloluoma.

Terveisin,
Pasi

”Aloitin oman pelastusalan urani jo vuonna 1987, joten takana on jo ”kohtalainen” kokemus alalta. Työtehtäviini vuosien varrella on kuulunut monenlaista aina palomiehen, paloesimiehen ja palomestarin tehtävistä alkaen. Viimeiset vuodet olen työskennellyt yhä enemmän palontutkinnan parissa. Koen työni mielekkääksi ja voin oppia päivittäin uusia asioita.

Ikää minulla on puolet itsenäisestä Suomesta. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi teinipoikaa. Vanhin tyttäreni on jo aikuinen. Vapaa-aikani sujuu pääsääntöisesti jäähallilla, golfkentällä tai frisbeegolfkentällä, joten vapaa-ajan ongelmia ei ole, muuta kuin ajan puutteen osalta.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.