Auttajalla on oikeus koskemattomuuteen

Ensihoitajana työskentelen lähellä ihmistä. Työhöni kuuluu jo ergonomian puolesta olla lähellä oman työturvallisuuteni ja potilasturvallisuuden takaamiseksi. Työhöni ei kuitenkaan kuulu olla ihmisen lähellä tavalla, jota itse pidän epämiellyttävänä. Koskemattomuuteen kuuluu niin henkinen kuin fyysinenkin koskemattomuus sekä koskemattomuus sosiaalisessa mediassa.

Henkisen koskemattomuuden piiriin kuuluu esimerkiksi keskustelu henkilökohtaisista arvoistani, perheestäni tai ominaisuuksistani. Työhöni ei kuulu myöskään henkinen väkivalta kuten nimiteltävänä tai haukkumisen kohteena oleminen sen enempää kuin muuhunkaan sosiaaliseen kanssakäyntiin.

Fyysistä koskemattomuutta rikotaan tilanteessa, jossa potilas tulee lähelle tai koskettaa epäsopivalla tavalla. Monesti kuulee ulkopuolisilta ihmisiltä sen kuuluvan työhön, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Työhöni ei kuulu olla kosketeltavana, eikä kenelläkään ole oikeutta koskea hoitajaansa tavalla, jota hoitaja itse ei hyväksy. Jokainen hoitaja määrittelee itse henkilökohtaisen alueensa, jota tulee arvostaa. Myös se, että hoitaja tuo esiin epäsopivan käytöksen potilasta kunnioittavalla tavalla, tulee hyväksyä.

Palautteelle on oma kanavansa

Koskemattomuuteen kuuluu nykypäivänä myös koskemattomuus sosiaalisessa mediassa. Teemme julkista työtä, jonka arvostelu sosiaalisessa mediassa on yleistä. Hyvän tavan mukaisesti kukaan ei kuitenkaan saa jakaa tietojamme tai kuviamme luvatta. Myöskään henkilökohtaisia tietojamme ei saa levittää sosiaalisessa mediassa.

Sosiaalisessa mediassa emme pysty puolustautumaan millään tavalla. Oikea kanava palautteenantoon onkin kaupungin palautepalvelun kautta, jolloin voimme halutessanne ottaa kantaa palautteeseen ja pystymme tarvittaessa korjaamaan käytäntöjä tai saamme vahvistusta toimintatapamme oikeellisuuteen.

Potilaan koskemattomuutta turvaavat itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja

Potilaan koskemattomuus toteutuu itsemääräämisoikeuden ja yksityisyydensuojan kautta. Työskentelemme vaitiolovelvollisuuden alaisina. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että potilaamme identiteetti ja yksityiset tiedot sekä kaikki, mistä potilaan voi tunnistaa, jää työntekijän tietoon. Potilaan yksityisyys turvataan toimestamme niin pitkälle kuin suinkin mahdollista. Haasteensa tähän tuovat julkiset paikat ja ulkopuoliset ihmiset. Joudun toistuvasti pyytämään ulkopuolisia ihmisiä poistumaan paikalta ja lopettamaan kuvaamisen. Ulkopuolisten läsnäolo ja kuvaaminen ovat ensihoitajalle työturvallisuusriski sekä potilasturvallisuusriski. Tarvitsemme tilaa ja työrauhaa potilaan parhaan hoidon takaamiseksi. Autoomme emme ota ulkopuolisia ihmisiä, eikä tilojamme ole luvallista kuvata ilman erillistä lupaa.

Potilaalla on oikeus kieltäytyä tutkimisesta, toimenpiteistä tai hoidosta. Hoitajalla on vastuu kertoa, mitä seurauksia tutkimusten, hoidon tai päivystyksellisen arvion tekemättä jättämisellä voi olla. Potilaalla on vastuu omasta käytöksestään ja tilastaan, mikäli kieltäytyy edellä mainituista toimista.

Potilaan toimesta tapahtuva henkisen tai fyysisen koskemattomuuden rikkominen ei koskaan ole perusteltua. Terveydentila tai humala ei ole peruste koskea tai kommentoida. Ihmisenä oletan toiselta ihmiseltä asiallista käytöstä. Kunnioitan potilaitani ja heidän omaisiaan, ja vastavuoroisesti odotan heiltä kunnioitusta omaa koskemattomuuttani kohtaan.

Jokaiselle ihmiselle tulee taata työrauha ja yksityisyys. Niitä tulee arvostaa, kuten me arvostamme ihmistä työssämme.

Blogissamme vilahtelee vierailevia blogikirjoittajia, joista tällä kertaa on vuorossa ensihoidossa työskentelevä Ida Pennanen.

Terveisin, Ida

”Olen hitusen alle 30-vuotias turkulainen ensihoitaja, äiti pienelle koululaiselle ja päiväkotilaiselle sekä kahden kissavanhuksen palvelija. Valmistuin 2009 lähihoitajaksi suuntautuen ensihoitoon ja nyt, kymmenen vuotta myöhemmin, astuin ensihoitaja AMK:n (kesällä yllättävänkin lämpöisiin) saappaisiin. Kenttätyön ja ihmisten kohtaamisen lisäksi työn kipinä on ensihoidon kehittäminen. Vapaa-aika kuluu luonnossa, kirjojen parissa ja palapelejä tehden.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*