Hur brandfarliga är trähus?

1800-talet. I början på 1800-talet bestod största delen av städerna i Finland av tätt bebyggda trähusområ-den. Visserligen fanns det byggnader av stenmaterial också men de var inte så vanliga. Under hela 1800-talet inträffade ungefär 40 stadsbränder i Finland där den absolut mest kända inträf-fade 1827 i Åbo. Åbo brand är den största stadsbranden i hela nordens historia och ¾ av alla byggnader eldhärjades. I början på 1900-talet inträffade i Uleåborg den senaste stadsbranden i Finland. Efter det har vi inte haft stadsbränder bortsett från under krigsåren.

Största orsaken till dessa stadsbränder under 1800-talet var trähusens tak. Det vanligaste takmaterialet på den tiden var näver och således kunde branden lätt hoppa från tak till tak. I mitten på 1800-talet ansåg man att pärttaket var ett brandsäkrare allternativ och i några städer krävdes att man bytte till ett pärttak. I dag får man inte använda trätak i tätbebyggda områden.

Gör ett besök hos en gammal granne, släkting eller vän, minimera olycksriskerna, testa brandvarnaren och försäkra dig om att alla vet hur man i händelse av olycka kan sätta sig själv i säkerhet.

Gör ett besök hos en gammal granne, släkting eller vän, minimera olycksriskerna, testa brandvarnaren och försäkra dig om att alla vet hur man i händelse av olycka kan sätta sig själv i säkerhet.

Nutid. Idag anser man inte att trähus, såväl nya som äldre, i förhållande till stenhus utgör någon nämnvärd förhöjd risk då man granskar döda och skadade i brand. Den stora förändringen i dagens läge ligger i inredningen. Vid tester har man konstaterat att modern inredning brinner ca 5ggr snabbare än den inredning som användes för 50 år sedan. En modern soffa eller säng brinner med en sådan intensitet att redan efter 5 minuter sker en så kallad övertändning av rummet och man kan säga att allt som kan brinna i rummet brinner, också tapeter och målning-en på väggar och tak. I detta skede har det ingen betydelse om det är fråga om ett trähus eller stenhus. När man har undersökt skadade och döda i brand har man konstaterat att de kritiska är de första minuterna i en brand. Det är då man skall rädda sig ut, eller bli räddad av någon annan, för att klara sig oskadd från en brand.

Byggnadsregler. Vad har då hänt med trähusbyggandet sedan 1800-talet?
En stor förändring var att man började göra upp stadsplaner. En grundorsak till stadsplanerna var brandsäkerheten. I stadsplanen ritades det in bredare brandgator som hade som uppgift att stoppa branden. Också avstånden mellan kvarter och hus bestämdes. Husens brandsäkerhet regleras idag av byggnadsbestämmelser. För trähusens del finns det många begränsningar. Som exempel kan nämnas att ett trähus i regel får byggas i högst två våningar, storlek och an-vändningsändamål är också begränsade. Trä som fasadmaterial på större byggnader är också begränsat.

Är då trähus brandfarliga?
Enkelt sagt. Trä brinner, sten gör det inte!

 

Hälsningar, Knut

Hälsningar, Knut

 

Träffa Knut

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.