Örö öppnas för allmänheten 1.6.2015

Ön Örö som ligger sydväst om Kimitoön har under långa tider hört till försvarsmakten och varit befäst med bland annat kustartilleri. Beväringar har också utbildas där under en lång tid. Örö är en naturskön ö med mycket speciell natur och växtlighet och det är den unika naturen som kommer att bli det största dragplåstret. Naturligtvis spelar det faktum att ön har varit ett kustfort en viss roll.

saaristokuva Lue loppuun

Lampor och bränder

Den tragiska branden i ett äldreboende i Maaninka för ett antal år sedan antas ha börjat från en normal läslampa på väggen. I den branden dog 5 personer.

Av de bränder som har startas av elektricitet är lampan den näst största gruppen efter elspisen. Man räknar med att ungefär en byggnadsbrand per dag startas av lampor i Finland.

Vägglampa i en vårdanstalt.

Vägglampa i en vårdanstalt.

Lue loppuun

Ovatko puutalot palovaarallisia?

1800-luku. 1800-luvun alussa suurin osa Suomen kaupungeista oli tiheään rakennettuja puutaloalueita. Oli myös kivirakennuksia, mutta ne eivät olleet kovin yleisiä. 1800-luvun aikana Suomessa oli noin 40 kaupunkipaloa, joista ehdottomasti tunnetuin oli Turun palo vuonna 1827. Turun palo on suurin kaupunkipalo Pohjoismaiden historiassa, ja palossa tuli tuhosi kolme neljäsosaa kaikista rakennuksista. Suomen viimeisin kaupunkipalo oli Oulussa 1900-luvun alussa. Sen jälkeen maassamme ei ole ollut kaupunkipaloja sotavuosia lukuun ottamatta.

Suurin syy 1800-luvun kaupunkipaloihin oli puutalojen katot. Tavallisin kattomateriaali oli siihen aikaan tuohi, ja näin ollen tuli levisi helposti katolta katolle. 1800-luvun puolivälissä katsottiin, että pärekatto oli paloturvallisempi vaihtoehto ja joissakin kaupungeissa vaadittiinkin kattojen vaihtamista pärekatoiksi. Nykyään puukatot ovat kiellettyjä taaja-asutusalueella.

sommarstuga

Lue loppuun

Hur brandfarliga är trähus?

1800-talet. I början på 1800-talet bestod största delen av städerna i Finland av tätt bebyggda trähusområ-den. Visserligen fanns det byggnader av stenmaterial också men de var inte så vanliga. Under hela 1800-talet inträffade ungefär 40 stadsbränder i Finland där den absolut mest kända inträf-fade 1827 i Åbo. Åbo brand är den största stadsbranden i hela nordens historia och ¾ av alla byggnader eldhärjades. I början på 1900-talet inträffade i Uleåborg den senaste stadsbranden i Finland. Efter det har vi inte haft stadsbränder bortsett från under krigsåren.

Största orsaken till dessa stadsbränder under 1800-talet var trähusens tak. Det vanligaste takmaterialet på den tiden var näver och således kunde branden lätt hoppa från tak till tak. I mitten på 1800-talet ansåg man att pärttaket var ett brandsäkrare allternativ och i några städer krävdes att man bytte till ett pärttak. I dag får man inte använda trätak i tätbebyggda områden.

Gör ett besök hos en gammal granne, släkting eller vän, minimera olycksriskerna, testa brandvarnaren och försäkra dig om att alla vet hur man i händelse av olycka kan sätta sig själv i säkerhet.

Gör ett besök hos en gammal granne, släkting eller vän, minimera olycksriskerna, testa brandvarnaren och försäkra dig om att alla vet hur man i händelse av olycka kan sätta sig själv i säkerhet.

Lue loppuun