Toimintoja tehostamalla voidaan tehdä hyvääkin

Tämän päivän muotisana on tehostaminen. Sana ”iskee” tajuntaan pääsääntöisesti negatiivisia ilmiöitä korostavina asioina, jotka voivat näyttäytyä esimerkiksi työilmapiirin kiristymisenä. Pitkään jatkuva tehostamisesta puhuminen johtaa myös helposti kierteeseen, jossa positiivisuuden vire ja kehittämisen halu ilmenee ainoastaan sanoina muisteltaessa mennyttä aikaa. Siksi tehostaminen-sanan negatiiviselle sävylle pitää laittaa ainakin osittainen stoppi, sillä tehostamista voidaan tehdä monella tapaa – vaikkapa työympäristöä kehittämällä.

kuva3

Luolalan uusi paloasema.

Lue loppuun

Oma apu on ensimmäisenä paikalla

Varsinais-Suomi on mielenkiintoinen alue pelastustoimen palveluiden tuottamisen näkökulmasta. Meiltä löytyy taajaan asuttuja kaupunkialueita ja niiden vastapainoksi harvaan asutut maalaismaisemat ja saaristo-olosuhteet. Tavoitteemme pelastustoimessa on, että pystymme tuottamaan avun mahdollisimman tasapuolisesti kaikkiaan vuorokauden- ja vuodenaikoina koko maakunnan alueella.

Avun tarve ei katso aikaa eikä paikkaa. Varautuminen erilaisiin onnettomuuksiin on siksi haasteellista, eikä pelastuslaitoskaan yksin kykene apua kaikissa tapauksissa paikalle välttämättä aina järjestämään, ainakaan riittävän nopeasti. Onkin tärkeää, että jokainen huolehtii osaltaan omatoimisesta varautumisesta, hallitsee alkusammutustaidot ja kykenee antamaan hätäensiapua. Näiden taitojen hankkimiseksi pelastuslaitos järjestää koulutusta ja antaa mielellään neuvoja ja vinkkejä. Nopeimmin vinkit löytyvät verkkosivuiltamme http://www.vspelastus.fi/arjenturvallisuus.

Alkusammutus on taito, jota jokaisen on hyvä harjoitella onnistuakseen tositilanteessa.

Alkusammutus on taito, jota jokaisen on hyvä harjoitella onnistuakseen tositilanteessa.

Lue loppuun

Ainoastaan muutos on varmaa, myös pelastusalalla

Pelastustoimen aluejakouudistus päättyi lähes yhtä nopeasti kuin alkoikin. Maan hallitus päätyi hakemaan pelastuslaitoksista aluejakouudistuksen sijasta miljoonasäästöjä. Ensimmäisessä esityksessä olivat mukana molemmat, sekä aluejakouudistus että säästöt, joten hiukan vähemmällä valmistelutyöllä pelastustoimessa nyt ehkä päästään. Vai päästäänkö? Olisiko aluejakouudistus ollut hyödyllinen vai ei, jää nyt arvoitukseksi. Olisivatko uudet aluejaot mahdollistaneet suurempina kokonaisuuksina taloudellisesti tehokkaammat pelastuslaitokset? Ei voida tietää. Faktaa on nyt siis vain se, että pelastuslaitoksissa haetaan taloudellisia säästöjä nykyisillä organisaatiomalleilla ja nykyisin tehtävävelvoittein.

Henkilökohtaisesti pidän hyvänä, että organisaatioiden toimintatapoja ja -malleja arvioidaan kriittisestikin säännöllisin väliajoin. Samassa yhteydessä on hyvä täsmätä myös tavoitteet ja osaaminen. Kunnollinen itsensä ”ravistelu” siitä, mitä teen ja mitä minun pitäisi tehdä sekä mitä voisin vielä senkin lisäksi tehdä, auttaisi monia organisaatioita taloudellisissa haasteissa.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksellakin pyritään jatkuvaan kehitykseen. Uusia ja jo opittuja taitoja harjoitellaan säännöllisesti; kuvassa pintapelastusharjoitus. (Kuva: Jussi Leivo

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksellakin pyritään jatkuvaan kehitykseen. Uusia ja jo opittuja taitoja harjoitellaan säännöllisesti; kuvassa pintapelastusharjoitus. (Kuva: Jussi Leivo)

Lue loppuun

Pelastustoimintaa leveämmin hartioin jo kymmenen vuotta

Varsinais-Suomen pelastuslaitos on maakunnallinen julkisten palvelujen
tuottaja, jolle on karttunut ikävuosia jo kymmenen. Reilut kymmenen
vuotta sitten lainsäädännöllä päätettiin alueellisten pelastustoimien
muodostamisesta. Tavoite oli muodostaa sellaisia pelastuslaitoksia,
joilla on riittävän leveät hartiat muuttuvassa yhteiskunnassa. Olemmeko
onnistuneet muutoksessa? Rohkenen vastata kyllä!

Varsinais-Suomen pelastuslaitosta tarvittiin erilaisiin onnettomuus- ja
ensihoitotehtäviin viime vuonna noin 55 000 kertaa – toisin sanoen 151
kertaa vuorokaudessa, kuusi kertaa tunnissa ja 10 minuutin välein. Ihan
näin tasaisesti tehtävät eivät tietenkään jakaannu aikajaksoille, vaan
usein on myös samanaikaisia tehtäviä ja tietenkin myös niitä hetkiä, kun
olemme kaikki valmiudessa tehtävien varalle. Tuolloin on mahdollisuus
ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja viedä turvallisuusviestiä eteenpäin.
Tällaisiakin tehtäviä ehdimme viime vuonna hoitaa noin 13 000 kertaa.

Melkoisen isoja lukuja, mutta iso on aluekin. Uskallan sanoa, että
selvisimme jälleen kerran vuodesta hyvin. Resurssit olivat oikein
mitoitettu ja henkilöstömme on toiminut ammattitaitoisesti
avuntarvitsijoiden hyväksi. Sankariteot ja hallinnolliset tuloskortit
kulkivat hienosti käsi kädessä, sillä olimme samalla myös taloudellisten
tunnuslukujen valossa tehokkaita verrattuna muihin pelastuslaitoksiin.

Pelastuslaitoksen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu ennaltaehkäisevä työ ja turvallisuusviestintä. Kuvassa toimintanäytös vuoden 2013 Turun Messuilta.

Lue loppuun