Muinaistulien yö

Venetsialaiset, huvilakauden päättäjäiset, muinaistulien yö – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Monesta nimestä huolimatta tätä iltaa juhlitaan samana ajankohtana elokuun viimeisenä viikonloppuna. Venetsialaisten perinteet uskotaan ulottuvan jo 1500-luvun Venetsiaan. Venetsialaisia vietettiin Pietarissa ja Helsingissä 1800-luvulla ja juhlaperinne levisi sitten rannikkoa pitkin myös muualle Suomeen. Huvilakauden päättymisen juhlimisella on vankat perinteet Pohjanmaan rannikolla. Muinaistulien yö puolestaan syntyi 1992 kun Suomi juhli 75-vuotista itsenäisyyttään. Perinne perustuu vartiovuoriin, tuliin ja tulimerkkien lähettämiseen. Nykyään sitä juhlitaan myös eri puolilla Itämerta. Yhteistä on, että tulet sytytetään samanaikaisesti klo 21.30 Suomen aikaa.

Lue loppuun

Forneldarnas natt

Veneziansk afton, villaavslutning, forneldarnas natt, kärt barn har många namn. Hur som helst så firas denna afton sista veckoslutet i augusti. Den Venzianska aftonen anses ha anor redan från 1500-talets Venedig. På 1800-talet firades venezianska aftnar i S:t Petersburg och Helsingfors och spred sig sedan längs kusterna i vårt land. Villaavslutningen har sina djupa traditioner längs Österbottens kuster. Forneldarnas natt kom till 1992 då Finland firade 75 år. Traditionen bygger på kasberg, eldar och signalsystem. Numera firas den också på flera ställen runt Östersjön. Gemensamt är att eldarna skall tändas samtidigt, 21:30 finsk tid.

Lue loppuun

Värderingar och servicenivå

Det samhälle vi lever i förändras hela tiden och just nu står vi inför en av de största förändringarna någonsin. Men oavsett alla landskapsreformer, tilltar sekulariseringen och mångfalden nationaliteter ökar i vårt land. Allt detta ställer också stora krav på oss inom räddningsverket när vi skall leva upp till våra gemensamma värderingar. Vi vill vara yrkesskickliga, snabba och jämlika i hela Egentliga Finland. Dessa värderingar skall styra våra handlingar till att hjälpa människor i nöd. I dagens läge ställs man ofta helt konkret inför situationer där våra värderingar ställs på prov. I dessa situationer gäller det att inte vara trångsynt utan att med öppet sinne försöka förstå och respektera att människor kan vara annorlunda, att de tänker på ett annat sätt och har ett annat sätt att vara på. Trångsynthet beror oftast på okunskap och rädsla.

auto_arvot

Man kan hitta våra värderingar på klistermärken på våra bilar.

Lue loppuun

Kansainvälistä toimintaa CTIF:ssä

CTIF (Comité technique international de prévention et d’extinction du Feu) on kansainvälinen järjestö, jonka tehtävänä on vaihtaa kokemuksia palontorjunnasta, hätäavusta ja pelastuksesta kansainvälisellä tasolla. CTIF perustettiin Pariisissa vuonna 1900, ja tänä päivänä järjestössä on mukana 30 maata ja 50 järjestöä.

Jäsentensä kautta CTIF edustaa yli 5 miljoonaa palomiestä ympäri maailman. Pelkästään Euroopassa CTIF:n toimintaan osallistuu 650 000 nuorta. CTIF:n tavoitteena on edistää, helpottaa ja kehittää teknistä ja tieteellistä yhteistyötä palontorjunnan ja sammuttamisen saralla sekä ihmisten ja eläinten pelastamisessa onnettomuuksien tai luonnonmullistusten jälkeen. Lisäksi järjestö haluaa luoda ja ylläpitää hyviä suhteita eri maiden pelastustoimen edustajien välillä yhdenvertaisuuden ja rauhanomaisen yhteistyön periaatteita noudattaen.

Foton: Salo FBK, 2013

Kuva: Salon VPK 2013

Lue loppuun

Internationell verksamhet

CTIF (Comité technique international de prévention et d´extinction du Feu) är en internationell organisation som arbetar för internationellt erfarenhetsutbyte inom områdena brandskydd, katastrofhjälp och räddning. CTIF grundades år 1900 i Paris, nu är 30 länder och 50 organisationer medlemmar i CTIF. Via sina medlemmar representerar CTIF över 5 miljoner brandmän runt hela världen. Enbart inom Europa har CTIF 650 000 ungdomar i sin verksamhet.

CTIF strävar till att främja, underlätta och utveckla internationellt tekniskt och vetenskapligt samarbete inom områdena brandskydd och brandbekämpning, räddning av människor och djur efter olyckor eller naturkatastrofer. Organisationen vill också etablera och underhålla vänliga relationer mellan representanter för räddningstjänster i alla länder grundade på principerna om lika värde och fredligt samarbete.

Foton: Salo FBK, 2013

Foton: Salo FBK 2013

Lue loppuun