Ensihoito ja ensihoitaja – faktoja meistä ja työstä

Ensihoidosta puhuttaessa olen huomannut, että erilaiset alamme termit ja toimintatavat tuottavat maallikoille saati ihan julkiselle mediallekin ongelmia. Esimerkiksi erilaisia termejä käytetään jopa täysin väärin tai väärissä asiayhteyksissä, jolloin ihmisille voi muodostua ikäviäkin harhakäsityksiä. Usein varsinkin iltapäivälehdet uutisoivat potilaiden tai omaisten omakohtaisista kokemuksista varsin raflaavasti sen tarkemmin asiaan, virallisiin toimintatapoihin tai -ohjeisiin tutustumatta.

Terveydenhoitoalan henkilöstön näkökulmasta tällainen julkinen asian ilmaisu on harmittavaista, sillä ammattilaiset eivät salassapitovelvollisuutensa vuoksi voi julkisesti kertoa omaa puoltaan asiasta, jolloin keskustelun avaaja ei saa henkilöstön virallista näkökulmaa ja perustelua toiminnastaan tilanteessa. Suosittelemmekin aina lähestymään kyseistä organisaatiota virallisia reittejä pitkin, jolloin mieltä askarruttaviin asioihin saa totuudenmukaiset vastaukset niiltä, joiden toimintaan on oltu tyytymättömiä.

ensihoito_kiire

Ensihoitajat ovat terveydenhoitoalan ammattilaisia

Varsin usein on myöskin huomattavissa se, että ihmisillä saattaa olla epäselvä tai jopa täysin vääränlainen käsitys siitä, millaisella koulutuksella ambulanssissa voi työskennellä ja hädän tullen saapua auttamaan. Joskus luullaan, että työparista toinen on pelkkä ambulanssikuski ilman terveydenhoitoalankoulutusta ja toinen on hoitaja, vaikka todellisuudessa kummallakin työparista tulee olla riittävä koulutus ensihoidossa toimimiseen. Ensihoidon ammattilaiset ovat pääsääntöisesti melko nuorta (ja nuorenmielistä) porukkaa, joiden koulutukset voivat keskenään olla melko erilaiset. Ensihoitajien lisäksi ambulansseissa pyörii vaihtelevasti eri koulutusalojen opiskelijoita hätäkeskuspäivystäjistä lääkäreihin, jotka harjoittelujaksonsa aikana ovat kolmantena henkilönä mukana varsinaisen työparin perehdytyksessä.

Ambulanssissa työskentelevät henkilöt eli ensihoitajat ovat koulutuksensa puolesta joko perustasolla tai hoitotasolla. Perustasolla voivat työskennellä ammattikoulusta valmistuneet lähihoitajat, jotka ovat suuntautuneet ensihoitoon sekä ammattikorkeakoulun suorittaneet sairaanhoitajat ilman ensihoidon lisäkoulutusta. Joskus ihmisiä yllättää se, että palomieskin voi työskennellä ambulanssissa (perustasolla), sillä pelastusopiston pelastajakoulutukseen kuuluu ensihoidon osuus sekä harjoittelujakso, jotka antavat pelastajille hyvät valmiudet toimia ambulanssissa yhdessä terveydenhoitoalan ammattilaisen kanssa. Ainakin meidän talossa palomiehet pääsevät melko usein katsomaan maailmaa punaiset housut jalassa. 😛

Hoitotason työntekijä on joko ammattikorkeakoulusta valmistunut ensihoitaja tai sairaanhoitaja, joka on lisäksi käynyt 30 opintopisteen ensihoidon lisäkoulutuksen. Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksella on 12 ambulanssia, joista yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat hoitotason ambulansseja, eli vähintään toinen ensihoitajista on hoitotasolla ja yksi ambulanssi on perustason ambulanssi, jonka molemmat ensihoitajat toimivat perustasolla. Käytännössä suurin osa päivittäisistä tehtävistä hoituu niin, että ei ole väliä kumpi työntekijöistä toimii kuskina (ajaa ambulanssia sekä tutkii potilaan ja ottaa hänestä tarvittavat mittaukset) ja kumpi toimii hoitajana (haastattelee, kirjaa sekä on potilaan kanssa auton takatilassa kuljetuksen aikana). Jos potilas tarvitsee suonensisäisiä lääkkeitä tai vaativia hoitotoimenpiteitä, hoitotason ensihoitaja on se, joka nämä toimenpiteet suorittaa. Ensihoidon koulutusohjelmaan sekä ensihoidon lisäkoulutukseen kuuluu johtamisopintoja, jotka antavat hoitotasoiselle valmiudet toimia erilaisten ensihoitotehtävien tilannejohtajana.

Ensihoitajat ovat siis terveydenhoitoalan ammattilaisia, joilla on taito ja valmius hoitaa hätätilapotilaita. Hätäkeskus hälyttää tietyille kiireellisille tehtäville automaattisesti ambulanssin lisäksi lääkäriyksikön, jonka lääkäri on aina muutenkin tarvittaessa tavoitettavissa puhelimitse lääke- sekä hoito-ohjekonsultaatioita varten. Matka kiireelliselle tehtävälle tai potilaan toimittaminen kiireellisesti sairaalaan ajetaan hälytysajona, joka tieliikennelakiin perustuen tulee ajaa sekä valo- että äänimerkkejä käyttäen, jotta ambulanssilla on oikeus poiketa liikennesäännöistä, kuten ajamisesta päin punaisia liikenneavaloja. Emme me siis kiusallamme tai turhaan halua öisin herättää nukkuvia ihmisiä ajamalla pillit päällä pitkin katuja.

ensihoito_kotona_blogi

Miksi ambulanssi ei viekään sairaalaan?

Suurimmalla osalla potilaista ei kuitenkaan ole henkeä uhkaavaa tilannetta ja hätäkeskukseen onkin saatettu soittaa esimerkiksi pitkään jatkuneiden kroonisten vaivojen takia. Jos hätäkeskus on omiin ohjeistuksiinsa perustuen arvioinut niin, että kohteeseen tarvitaan ambulanssi, ensihoitajat tulevat paikanpäälle arvioimaan tilanteen.

Hätäkeskukseen soittaminen ja ambulanssin tulo kohteeseen ei automaattisesti tarkoita kyytiä terveyskeskukseen/sairaalaan. Ensihoitajilla on koulutuksensa puolesta ammattitaito arvioida hoidontarve ja miettiä tarkoituksenmukaisin jatkotoimenpide. Ajoittain potilaan oireet ja hänestä mitatut arvot ovat sellaisia, jotka eivät vaadi päivystyksellistä hoitoa, vaan hoituvat seuraavana arkipäivänä omalla terveysasemalla. Tällöin kuljetus ambulanssilla ei ole tarpeellista, vaan potilas ohjeistetaan seuraamaan vointiaan kotona ja ottamaan esimerkiksi särkylääkettä annetun ohjeen mukaan sekä tietysti tarvittaessa voinnin akuutisti muuttuessa huonompaan olemaan uudestaan yhteydessä hätäkeskukseen.

Joskus oireet voivat olla sellaisia, että päivystykseen on aihetta mennä, mutta tällöin ensihoitajat arvioivat erikseen tarkoituksenmukaisimman kyydin potilaalle. Jos henkilön tila ei vaadi seurantaa tai lääkehoitoa matkan aikana, useimmiten tällöin kyydiksi riittää oma/omaisen auto tai taksi. Näin toimimalla ambulanssi vapautuu kentälle valmiina auttamaan mahdollisia hätätilapotilaita. Jos potilaan tilassa, mahdollisessa kotiin jäämisessä tai kuljetusmuodon valinnassa on epäselvyyksiä, ensihoitajat voivat aina konsultoida lääkäriltä hoito-ohjetta.

Hätä ei tule kello kaulassa, kuten sanontakin sanoo. Hädänhetkellä voit kuitenkin luottaa siihen, että sinua auttamaan tulleet henkilöt ovat ammattilaisia, jotka tekevät parhaansa sinun auttamiseksesi.

Tutustu pelastuslaitokselta usein kysyttyihin kysymyksiin:

Pirtsakkaa syksyä!

Ps. Muista heijastin!

Terveisin Eeva-Leea

Terveisin Eeva-Leea

 

 

Tutustu Eeva-Leean!

 

One thought on “Ensihoito ja ensihoitaja – faktoja meistä ja työstä

  1. Todella hyvä ja selkeä teksti, josta maalikollekkin pitäisi asia avautua. Hyvä Eepu!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*