Gör som jag säger och inte som jag gör, eller….?

Nu har vi kommit in i augusti och semestern och sommarlovet håller på att ta slut för de flesta. Försommaren var kall och på midsommaren var vädret på många ställen kallare än på julen. I juli ändrade vädret och vi har fått njuta av sol och värme, mer än tillräckligt tycker säkert många medan andra inte kan få nog. Hos oss har värmen och torkan sysselsatt enheterna med en hel del markbränder och tyvärr har värmen också negativa effekter på hälsan hos en del människor som dessvärre också syns i vårt arbete.

Som pappa till tre skolflickor är det alltid lika intressant då skolan börjar på hösten. Tiden är full av spänning och förväntningar. Nästa vecka börjar 59000 barn sin skolgång plus alla de tusentals övriga som fortsätter på något stadie med siktet stadigt inställt på framtiden. Det kommer att vara liv och rörelse på vägarna igen.

Skolorna börjar och gatorna är fulla av små skolbarn. Var försiktig!

Skolorna börjar och gatorna är fulla av små skolbarn. Var försiktig!

I en nyligen gjord enkät tillfrågades nästan 500 rektorer om vad som inverkar mest på skolbarnens trafiksäkerhet.  Bland de största riskerna rektorerna lyfte fram var bilisternas arrogans och oförsiktighet i trafiken speciellt då det gäller trafikreglerna. Som en annan betydande risk ansågs även vara föräldrar som bryter mot trafikreglerna på skolområdet när det följer sina barn till skolan. Hej Halå, vakna! Hur kan man tycka att barnen skall kunna klara sig i trafiken om förebilderna är på så låg nivå. Är det kanske skolans sak att uppfostra barnen, eller är det polisens eller är det  kanske utlokaliserat till någon annan myndighet eller organisation?

I min värld ligger huvudansvaret hos föräldrarna, men också alla andra vuxna kan och bör verka för barnens säkerhet. Den undervisning som ges i skolan och av myndigheter fungerar som ett bra stöd för barnens trafikfostran. Som förälder bör man lära barnet rätt sätt att röra sig i trafiken. Det är bra om föräldrarna tillsammans med barnet går igenom rutterna och försäkrar sig om att barnet inte rör sig ensamt  på obekanta platser. När barnet blir äldre ökar även den självständiga trafikkunskapen, men betydelsen av fostran för barnets säkerhet bevaras hela livet. Barnen tar efter vuxnas beteende och lär sig av de modeller som föräldrarna ger, att följa trafikreglerna, att använda säkerhetsbälte, reflex och cykelhjälm i vardagliga situationer och att motivera varför man gör det. Speciellt vid bilkörning är det bra att fundera över sitt beteende. Svär du vid ratten, skäller du på andra trafikanter eller är din fot tung på gaspedalen?

Trafikolyckor är den största enskilda orsaken till barns dödsfall genom olyckshändelser. För barn inträffar allvarliga olyckor oftast när de korsar en gata och olyckorna sker oftast i hemmets näromgivning. Barn mellan 6 och 14 år skadas i trafiken ofta i egenskap av fotgängare och cyklister. Barn i denna ålder hör vid sidan av äldre personer till den största riskgruppen bland fotgängare jämfört med hela befolkningsandelen. Bland dem som skadas på cykel är barn mellan 10 och 14 år den största riskgruppen. Användningsgraden av cykelhjälm sjunker kraftigt i den åldersgrupp där det blir aktuellt att kompisar eller äldre syskon börjar köra moped och de yngre får vara passagerare på mopeden.

Låt oss alla fungera som ett gott föredömme för våra egna och andras barn genom att följa och respektera trafikreglerna. Låt oss starta fem minuter tidigare på morgonen så att vi inte behöver skynda på i onödan. Låt oss tänka på att alla som börjar skolan skall få en bra start på skolåret och att de skall komma tryggt och säkert hem till sina väntande föräldrar.

Hälsningar, Tobbe

Hälsningar, Tobbe

 

 

 

 

Träffa Tobbe

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*