HAZARD-projektet strävar till att förbättra säkerheten i hamnarna kring Östersjön

interreg-hazard-logo_1000Räddningsverket strävar till att ha ett aktivt internationellt samarbete. På räddningsverket vill vi också vara föregångare och ett gott exempel i området kring Östersjön. Nu har vi erbjudits möjligheten att delta i ett EU projekt som strävar till att minska riskerna och förbättra säkerheten i hamnarna kring Östersjön. Projektets officiella namn är ”Mitigating the effects of emergencies in Baltic Sea Region ports” men som arbetsnamn används HAZARD. Projektet har fått status som ett ”flaggskeppsprojekt” i EU:s Östersjöstrategi.

suro_satama_2014

Projektet är såväl gränsöverskridande som sektoröverskridande och strävar till att sammanföra olika myndigheter, organisationer, företag och akademiska partner för att skapa en läro- och utvecklingsplattform där det är möjligt att öva och evaluera procedurer och system. Räddningstjänsterna blir också bekanta med hur man jobbar med säkerhetsfrågor i hamnar på olika håll i Östersjöregionen.

De sammanlagt 15 partners i projektet representerar räddningstjänster, centrala hamnar, logistikföretag och universitet. Som ledande partner för projektet fungerar Åbo handelshögskola vid Åbo Universitet. Projektet inleds nu på våren 2016 och avslutats på våren 2019. Den totala budgeten uppgår till 4,4 M€.

Olika aktörer i Egentliga Finland har betydande roller i projektet, utöver att Åbo handleshögskola leder projektet så har och Egentliga Finlands räddningsverk ansvar för den del av projektet i vilken man koordinerar och leder all övningsverksamhet. Övriga räddningstjänster som arrangerar storskaliga samövningar är Hamburg och Klaipeda. Totalt ordnas 12 storskaliga samövningar och 15 mindre övningar under projektperioden. Från Egentliga Finland deltar också hamnarna i Åbo, Nådendal och Nestes oljehamn.

Projektet är såväl gränsöverskridande som sektoröverskridande och strävar till att sammanföra olika myndigheter, organisationer, företag och akademiska partner för att skapa en läro- och utvecklingsplattform där det är möjligt att öva och evaluera procedurer och system. Räddningstjänsterna blir också bekanta med hur man jobbar med säkerhetsfrågor i hamnar på olika håll i Östersjöregionen. Kommunikation före, under och efter olyckor är av stor betydelse. Detta tema skall också övas, testas och studeras i samband med projektet. Inom ramarna för projektet är det möjligt att utföra kortare arbetstagarutbyten. I samband med utbytena kan enskilda personer bekanta sig med hur organisationerna jobbar med hamnarnas säkerhetsfrågor i andra länder.

Projektet kommer också att granska ikraftvarande lagstiftning och analysera hur den motsvarar dagens behov. En annan viktig del i HAZARD är riskkartering och analys. Man vill förbättra förståelsen för riskanalyser och förbättra använda metoder. En liten del av projektet kommer att testa och utveckla ny teknologi som kan användas vid räddningsuppdrag.

På räddningsverket ser vi fram emot projektet och tror att det kommer att bidra till att förbättra vår förmåga att bättre svara mot de risker som finns och uppstår i samband med hantering av farliga varor i våra hamnar.

Hälsningar, Tobbe

Hälsningar, Tobbe

 

 

Träffa Tobbe!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.