Mistä on kyse, kun potilasta ei kuljeteta tai tehtävä jää kesken?

Kuka ottaa vastuun, jos potilasta ei kuljeteta tai tehtävä jää kesken? Tämä on säännöllisesti kohtaamamme ja omalla tavallaan hankalakin kysymys.

Yleiseen hätänumeroon 112 soittaessa hätäkeskus vastaa puhelun aikana tehdystä riskinarviosta. Riskinarvion kriteerit on määritellyt sosiaali- ja terveysministeriö. Riskinarvion jälkeen tehtävä mahdollisesti välitetään ensihoidolle.

Ensihoitaja saattaa soittaa ilmoittajalle matkalla potilaan luo. Soiton tarkoituksena on useimmiten selvittää ovien avaaminen tai saada tarkentavia tietoja potilaan tilasta ja sairaushistoriasta. Tarvittaessa korotamme hätäkeskuksen tekemää riskinarviota tai pyydämme jo matkalla lisäapua potilaan luo. Tämä sujuvoittaa potilaan saamaa hoitoa ja tarvittaessa hoitoon hakeutumista sekä joissakin tapauksissa edistää potilasturvallisuutta.

Ensihoidon tarkoitus on toteuttaa äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidontarpeen arviointi ja välitön hoito sekä omaisten ohjaus. Valitettavasti toimiakseen tämä vaatii toisinaan myös tehtävän keskeyttämisen potilaasta johtumattomista syistä.

Kohdatessamme potilaan teemme ensimmäisten sekuntien aikana karkean arvion potilaan tilasta arvioimalla hengityksen, verenkierron ja tajunnan tilaa. Tähän perustuen jälleen joko tarvittaessa korotamme tai laskemme annettua riskiluokkaa. Tämä on ensiarvoisen tärkeää hätätilapotilaiden mahdollisimman nopeaksi saavuttamiseksi. Tämä myös valitettavasti toisinaan tarkoittaa sitä, että saatamme joutua lähtemään edellisen potilaan luota ”kesken kaiken” kiireellisemmälle tehtävälle.

Potilaista huolehditaan, vaikka paikalta poistuttaisiin odotettua aiemmin

Kesken kaiken potilaan luota poistuessamme sovimme potilaan kanssa, tuleeko ensihoidon yksikkö myöhemmin häntä vielä tapaamaan ja tutkimaan, mikäli tutkimukset ovat jääneet kesken. Mikäli arvion ja hoidon tarve on todettu päivystykselliseksi ja hoitoon hakeutumisesta on sovittu esimerkiksi Kela-taksilla, tilaamme sen sovitusti potilaalle. Eli potilaista huolehditaan joka tapauksessa loppuun asti, vaikka poistuisimmekin paikalta nopeammin kuin on ollut tarkoitus.

Tutkimuksissa ja haastatteluissa potilaalla on oikeus kieltäytyä joko yksittäisistä tutkimuksista tai tutkimuksista kokonaan. Myöskään esitettyihin kysymyksiin ei ole pakko vastata. Tämä tuo kuitenkin potilaalle vastuun omasta tilastaan, sillä ensihoitajan päätöksenteon ja ensihoitolääkärin määrittelemien ohjeistusten perusta on se, mitä potilas kertoo voinnistaan ja mitä tutkimustulokset kertovat potilaan tilasta. Tähän perustuu myös yhteistyössä kanssamme toimivan päivystävän lääkärin päätöksenteko.

Ensihoidolliseen kuljetukseen ja valvontaan ei aina ole tarvetta

Huoli potilaasta voi olla suuri ja silti tekemistämme tutkimuksista ja haastattelusta huolimatta potilaasta ei löydy mitään vikaa, tai poikkeamia löytyy, mutta potilas ei ole halukas hakeutumaan päivystykselliseen arvioon. Poikkeamien löytyminen tutkimustuloksista tai toimintakyvyssä havaituista muutoksista ei aina automaattisesti tarkoita, että potilaalla olisi ensihoidollisen kuljetuksen ja valvonnan tarvetta, vaan kyseeseen tulee muu kuljetus, kuten Kela-taksi. Tämä taas ei tarkoita, ettei ensihoitajilla olisi huolta potilaasta vaan että terveydentila on määritetty, mutta se on silti niin hyvä (eikä muutoksia tilanteessa ole odotettavissa), että potilas pärjää matkan aikana ilman välittömiä hoitotoimenpiteitä ja valvontaa.

Potilaan ympäristön kannalta tilanne on toisinaan hyvin haasteellinen. Kuitenkin pystymme tarvittaessa tekemään yhteistyötä sosiaalitoimen tai kotihoidon kanssa, jotta potilas pärjää kotona ja toivottavasti omaisten taakka helpottuu. Omaiset voivat ymmärrettävästi olla hyvinkin väsyneitä tilanteisiin, joissa varmasti kokevat, ettei heidän huoltaan ole kuultu ja potilaasta huolehdittu. Tässä korostuukin yhteistyön ja ohjauksen merkitys, sekä potilaan oma vastuu itsestään.

Potilaan oma vastuu itsestään ja sitoutuminen hoitoon ovat tärkeitä

Aikuisella ihmisellä on vastuu itsestään, kun hän kieltäytyy hoidosta tai tutkimuksista tai suositeltuun hoitoon hakeutumisesta, mikäli hänet katsotaan oikeustoimikelpoiseksi. Potilas on itse vastuussa myös lääkkeidensä ottamisesta, hoitoonsa sitoutumisesta ja hyvinvoinnistaan huolehtimisesta. Potilaan vastuun tavoitteena on potilaan hoidon paras mahdollinen lopputulos ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Yhteiskunta tukee näitä tavoitteita elämän eri vaiheissa, kun apu otetaan vastaan. Vastuu ja sitoutuminen on kuitenkin ihmisen oma asia. Ensihoitajina voimme motivoida potilaitamme ja kertoa hyödyistä ja haitoista, mutta emme pakottaa potilasta sitoutumaan hoitoonsa.

Työmme tarkoitus on edistää ja ylläpitää terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta laadukkaasti ja potilasturvallisesti. Toimintamme perustuu näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin, joihin pohjaten vastuulääkäri on ensihoidon työntekijöitä ohjeistanut. Tämä taas edellyttää ensihoitajalta jatkuvaa itseopiskelua ja täydennyskouluttautumista. Hoidamme ihmisiä parhaamme mukaan ja välitämme potilaistamme. Myös potilaan tulee kuitenkin välittää itsestään ja arvostaa itseään tarpeeksi sekä sitoutua toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti.

Näe ihmisarvosi. Välitä itsestäsi. Ja hoida itseäsi, huolehdi itsestäsi. Itseäsi varten. Koska olet arvokas.

Blogissamme vilahtelee vierailevia blogikirjoittajia, joista tällä kertaa on vuorossa ensihoidossa työskentelevä Ida Pennanen.

Terveisin, Ida

”Olen hitusen alle 30-vuotias turkulainen ensihoitaja, äiti pienelle koululaiselle ja päiväkotilaiselle sekä kahden kissavanhuksen palvelija. Valmistuin 2009 lähihoitajaksi suuntautuen ensihoitoon ja nyt, kymmenen vuotta myöhemmin, astuin ensihoitaja AMK:n (kesällä yllättävänkin lämpöisiin) saappaisiin. Kenttätyön ja ihmisten kohtaamisen lisäksi työn kipinä on ensihoidon kehittäminen. Vapaa-aika kuluu luonnossa, kirjojen parissa ja palapelejä tehden”.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.