Nuoret mukaan suunnitteluun, toimintaan ja päätöksentekoon

Reilu vuosi sitten aloitettiin NouHätä!-pelastustaitokampanjan yhteydessä kokeilu, jossa palokuntanuoria innostettiin mukaan tutortoimintaan. Kokeilu toteutettiin Varsinais-Suomessa ja kaikkiaan kuusi palokuntanuorta lähti ennakkoluulottomasti mukaan toimintaan. Tutortoiminnan yksinkertaisena ideana oli, että palokuntanuoret opettaisivat vertaistoimijoina turvallisuustaitoja toisille nuorille, lisäisivät nuorten turvallisuusmyönteisyyttä ja markkinoisivat niin NouHätä!-pelastustaitokampanjaa kuin palokuntanuorisotoimintaa. Tutornuorille järjestettiin koulutus, missä pelastuslaitoksen työntekijät opettivat nuorille NouHätä!-kampanjan turvallisuustaitoja sekä nuorten kanssa pohdittiin tutortoiminnan toteutusta ja merkitystä. Koulutuksen jälkeen nuoret toteuttivat kouluissa erilaisia turvallisuus- ja markkinointitempauksia.

koulutus

Varsinais-Suomessa pilotoitiin NouHätä! -tutorointia viime keväänä. Varsinais-Suomen pelastuslaitos ja SPEK kouluttivat tutoreita tehtäväänsä Turun keskuspaloasemalla helmikuussa 2016.

Vaikka kokeilun tavoitteenmukaista toimintaa ei onnistuttu toteuttamaan toivotunlaisesti, antoi kokeilu toimijoille ja tutornuorille erittäin positiivisia kokemuksia. Nuoret osaavat ja ottavat vastuuta, kun sitä heille tarjotaan, mutta heitä tulee muistaa myös tukea. Kokeilun jälkeen toimintaa arvioitiin ja voidaan todeta, että vertaistoiminnalla lisätään muun muassa osallisuuden tunnetta, turvallisuustaitoja ja ehkäistään syrjäytymistä. Tutortoiminnan myötä luodaan mahdollisuus nuorten turvallisuuden tunteen vahvistumiselle. Arvioinnin perusteella tutortoimintamalliin osallistuminen on nuorille merkityksellistä. Tutornuorten avulla voidaan lisätä nuorten ymmärrystä omasta elämäntilanteesta ja tukea muita nuoria hyödyntämään omia voimavarojaan.

Nuoria pitää ottaa varhaisemmassa vaiheessa mukaan vaikuttamaan ja päättämään asioista myös vapaaehtoisissa palokunnissa. Tällä hetkellä yhdistyksissä päätöksentekijät vanhenevat eikä nuorille muodostu riittävää osaamista tai kiinnostusta toiminnan jatkamiseen. Palokuntien toimintaohjelman yhtenä suosituksena on äänestysikärajan laskeminen 16. Se on yksi konkreettinen teko nuorten osallistamiseen palokuntayhdistyksissä. Se ei kuitenkaan saa jäädä näennäiseksi vaikuttamisen keinoksi vaan aikuisten on tehtävä aitoja tekoja nuorten mukaan ottamiseen palokuntayhdistysten toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Nuorisotoiminnasta jatkuvuutta

Niin NouHätä!-pelastustaitokampanja kuin vapaaehtoiset palokunnat ovat riippuvaisia nuorista. Nuorten turvallisuuskulttuurin lisäämistä ei voida toteuttaa vain viranomaisten ja koulujen rehtorien tai opettajien toimesta. Yhtenä kehittämisen suuntana NouHätä!-kampanjassa voisi olla yhteistoiminta kunnallisen tai muun nuorisotyön kanssa. Nuorisotyötä tehdään monissa kouluissa ja sen etuna voidaan nähdä nuoria osallistava, mukautuva ja nuorten omaehtoista toimintaa tukeva toiminta. Turvallisuusmyönteisyys syntyy nuorten kokemuksista olla osana yhteisöä ja tunteesta päästä osallistumaan ja vaikuttamaan.

Vapaaehtoisissa palokunnissakaan jatkuvuus ei synny itsestään vaan nuorisotoiminnan avulla on kasvatettava ei pelkästään sopimuspalokuntalaisia vaan myös yhdistysosaajia. Hyvin perinteikkäiden palokuntayhdistysten toiminnassa tulee tulevien vuosien aikana tehdä innovatiivisia uudistuksia. Niiden pitää poiketa nykyisestä hierarkkisesta johtamiskulttuurista ja tarjota enemmän osallistavia, motivoivia ja kannustavia ratkaisuja. Tuoreen tutkimuksen mukaan palokuntalaisille toiminnassa pysymiseen vaikuttavat eniten yhteisöllisyys ja kaverit. Pidetään siis yhtä ja annetaan myös nuorille mahdollisuus!

Blogissamme vilahtelee vierailevia blogikirjoittajia, joista tällä kertaa on vuorossa SPEKin järjestöpäällikkö Valtteri Tervala.

Valtteri_1000pix”Olen elämäntapapalokuntalainen, joka on toiminut vuosia vapaaehtoisena niin palokunnanpäällikkönä kuin alueellisen pelastusliiton luottamustehtävissä ja nykyisin töissä järjestöpäällikkönä SPEK:ssä. Olen opiskellut nuoriso- ja kansalaistoimintaa ja uskon nuoriin sekä haluan edistää osallisuutta, erityisesti nuorten.

Vapaa-aikani on mennyt monesti palokunnalla mutta tykkään myös liikkua juosten ja joskus myös jokin maila (sulkis, tennis, sähly tai lätkä) kädessä. Kesäisin tasapainottelen SUP-laudalla.

Hyppään toista kertaa vuoden hoitovapaalle ja jään kotiin viettämään aikaa kahden suloisen tyttären kanssa. Innostumista, projektinhallintaa ja muutosjohtamista tarvitaan siis edelleen.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.