Övertryck i bostaden

Som brandutredare har jag många gånger stött på det att den förolyckad i branden har lyckats tagit sig ända till höghuslägenhetens ytterdörr, men där har krafterna tagit slut och döden har inträffat strax innan räddningen. Eller i varje fall har jag tänkt så att krafterna tagit slut på grund av den giftiga röken som branden utvecklar.

Det är ett allmänt känt fenomen att en brand utvecklar ett visst tryck när den växer, dessvärre har detta inte destomera undersökts i Finland eller i övriga världen när det gäller bostäder.

koe2

Bild av forskningstester

I Åbo, Pansio inträffade för inte så länge sedan, en speciell brand i ett höghus. I en av bostäderna i andra våningen inträffade en brand och när invånaren tog sig ut från lägenheten blev lägenhetsdörren uppe och de heta brandgaserna samlades i trappuppgången. Inget onormalt med det, men i trappuppgången fanns en automatisk brandlucka i taket som öppnades på grund av röken. Detta resulterade i det att trappuppgången blev som en skorsten, och lägenheten var som eldstaden med spjällen fullt uppe. Fönstret i lägenheten hade också gått sönder. Resultatet var att det blev en kraftig brand i trappuppgången där en stor del av lägenheternas dörrar brann sönder. I Branden dog en person, flera skadades och alla, ca 50 personer räddades via balkongen eller fönstren.

Naturligtvis blev det ett objekt för brandutredning, och i samband med det gjordes försök att återskapa förhållandena i branden. Det skedde i ett rivningshus i Reso. I ett av försöken, när man hade tänt på i lägenheten och gått ut till trappuppgången, stängt innerdörren, var det omöjligt att öppna innerdörren på grund av övertrycket i lägenheten. Försöket upprepades och samma hände igen. Här började naturligtvis brandutredarna räkna 1+1. Finns det ett samband i det att det hittas brandoffer vid lägenhetens ytterdörr och svårighet att öppna innerdörren?

koe1

Bild av forskningstester

Professorn i brandteknik Simo Hostikka från Aalto universitetet blev intresserad av fallet och nu finns det ett forskningsprojekt kring ämnet som kallas för PAHAHUPA. Budgeten är ca 1.milj och Brandskyddsfonden är en stor finansiär, också Egentliga Finlands Räddningsverk är med.

För några veckor sedan gjordes tester i ett äldre rivningsfärdigt höghus. I en vanlig lägenhet gjordes en serie likartade bränder och trycket i lägenheten mättes noggrant. Som bränsle användes en noggrant uppmätt mängd av en brännbar vätska som låg i ett kärl. En rökdykare var inne i lägenheten under testets gång, bland annat för att tända på och ventilera utrymmet sen när den brännbara vätskan hade brunnit ut. Helt tydligt blev det ett övertryck i lägenheten när branden startade och utvecklades, så småningom stabiliserades trycket men sedan när lågan slocknade blev det ett undertryck i lägenheten.

Jag var på utsidan av lägenheten, bland annat skötte jag om radiotrafiken till rökdykaren, och man hörde tydligt sus, eller ett blås i dörrspringorna när det var tryckskillnad mellan lägenheten och trappuppgången.

test5

Bild av forskningstester

Till sist gjorde vi en brand med normala brännbara material och tryckskillnaden blev så pass stor, en kort stund efter det att man hade tänt på, att det var omöjligt att få upp mellandörren till lägenheten. Efter en stund när trycket hade jämnat ut sig igen fick man upp dörren.

Resultaten och slutsatserna kommer att publiceras på Våren 2016 och Professorn Simo Hostikka var mycket entusiastisk över det uppmätta värdena och tippade på att det kommer att bli ändringar i byggbestämmelserna på grund av detta. Speciellt i nya energisparande hus som byggs mycket täta.

Läs mer:

Hälsningar, Knut

Hälsningar, Knut

 

 

Träffa Knut!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*