Ambulanssi tulee, alta pois – vinkit väistämiseen

Ambulanssien eli oikeammin ensihoitoyksiköiden kuljettamiseen liittyvät vaatimukset ja vähäinen koulutus ovat olleet tapetilla viime vuosina. Tähän ongelmaan onkin monin paikoin vastattu koulutuksella, niin myös Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella. Hälytysajoneuvon nopea ja turvallinen eteneminen ei kuitenkaan ole yksin hälytysajoneuvon kuljettajan käsissä, vaan sujuvuus ja turvallisuus edellyttävät jokaiselta tiellä liikkujalta yhteispeliä.

Kuva: Esko Keski-Oja

Lue loppuun

Varautumisen tilannekatsaus

Yhteiskunnan varautuminen

Sisäministeriö on julkaissut uuden, vielä ”lämpimän” kolmevuotisen kansallisen riskianalyysin 2018 (2019-2021).

Lyhyesti kiteytettynä pääkohdat riskeistä ovat pysyneet kutakuinkin samoina kuin aikaisempinakin vuosina.

Julkisuudessa olemme kuulleet, miten sodan uhka tai jopa sotatila on nostettu esiin. Seikka juontanee siitä, että uudessa analyysissä käsitellään riskejä analyyttisesti eri tavoin kuin aikaisemmin. Tarkoitus on pyrkiä arvioimaan, mihin suuntaan painopisteitä eri skenaarioissa suunnataan. Nyt ”nousussa” olevia seuranta-alueita ovat poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus, informaatiovaikuttaminen, vesihuollon häiriöt sekä viisi muuta.

Suomen tämänhetkinen tilanne sotilaspoliittisesti on kuitenkin rauhallinen eikä ihmisten tarvitse olla huolissaan sodasta tai sen uhkasta. Onnettomuus tai pidempikestoinen häiriötilanne sen sijaan voi tapahtua milloin tahansa, ja siksi on hyvä miettiä varautumista kaikkeen mahdolliseen ennakolta.

Jäätyvä 2019 -harjoituksessa teemana oli pitkäaikainen sähkökatkos. Kuva: Heikki Niemi

Lue loppuun

Paloriskiasunnon tarkastuksessa pureudutaan monisyisiin ongelmiin

Soitamme ovikelloa. Rappukäytävässä kaikuu, kun oven avaa noin 80-vuotias rouva. Esittelen itseni ja kerron, millä asialla ollaan.
– Palotarkastaja, hyvää päivää rouva. Tulimme tekemään palotarkastuksen asuntoonne. Näin alkaa palotarkastus asunnossa, josta pelastusviranomainen on saanut paloriskiasuntoa koskevan ilmoituksen. Kyseessä ei ole niin sanottu tavallinen palotarkastus vaan tarkastus tehdään, kun pelastusviranomainen saa ilmoituksen asunnosta, jossa on havaittu onnettomuusriski tai palovaara. Ilmoituksen tekee yleensä toinen viranomainen huomattuaan omaa työtä tehdessään asunnon, jossa on selkeästi havaittavissa ilmeinen palovaara tai muuten kasvanut onnettomuusriski. Mikä sitten on paloriski-ilmoitus ja mihin ilmoitus ja sen jälkeinen tarkastus johtavat?

Lue loppuun

Valmistuvan lääkärin tunnelmia ensihoitoyksikön matkassa

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ensihoidon palveluyksikkö ovat tehneet jo usean vuoden ajan yhteistyötä mahdollistamalla lääketieteen opiskelijoiden tutustumisen ambulanssin toimintaan osana anestesiologian ja tehohoidon valinnaisopintoja. Kurssilla osallistutaan ensihoitoyksikön toimintaan yhteensä 20 tunnin ajan. Muistan kuulleeni tästä mahdollisuudesta neljännen opiskeluvuoteni alussa ja olleeni jo tuolloin asiasta todella innoissani. Käytännön kokemus potilastyöstä oli kuitenkin vielä melko rajallinen ja muut kurssit veivät mennessään, joten asia jäi ajatuksiin muhimaan. Mahdollisuus tuli uudelleen mieleeni valmistumisen jo lähestyessä, ja päätin selvittää, olisiko kurssi vielä mahdollista suorittaa. Tutustumispäivät saatiinkin pian sovittua, ja jäin mielenkiinnolla sekä pienellä jännityksellä odottamaan, mitä päivät toisivat tullessaan.

Saavuin ensimmäisen päivän aamuna klo 8 pelastuslaitokselle, jossa minua oltiin jo vastassa. Sain nopeasti työvaatteet ylleni sekä kypärän ja suojaliivin käsiini. Sen jälkeen löysin itseni hallista, jossa päivävuoroon tulleet ensihoidon ammattilaiset kulkivat jo ambulanssirivistön seassa tarkistaen jokaisen laatikon ja repun sisällön sekä tietokoneen ja monitorin toiminnan, jotta kaikki olisi valmista ja kunnossa päivän töitä varten. Puheensorina oli iloista ja leppoisaa, huumori herkässä ja yhteishenki selvästi hyvä. Löysin oman yksikköni ja tervehdin kokenutta ensihoitajatyöparia, jotka toimisivat ohjaajinani. Totesin pian, että pari päivää tässä porukassa tulisivat olemaan varmasti todella antoisat ja mukavat.

Kuva: Esko Keski-Oja

Lue loppuun

Joulu Turun hätäkeskuksen silmin

Joulu on rauhoittumisen aikaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ongelmilta vältyttäisiin. Yhteiskuntamme on muuttunut vuosien saatossa suuntaan, jossa yhä useampi on töissä myös jouluna. Yhteiskuntamme ei pysähdy muutamaksi päiväksi. Rauhoittuminen ja joulun juhlinta ei enää tapahdu kodin seinien sisäpuolella, vaan ihmiset hakeutuvat muun muassa kauppoihin ja ravintoloihin.

Hätäkeskuksen silmin joulu on yhä enemmän arjen kaltainen juhla. Hätäilmoituksia tulee samoista asioista kuin arkena. Ihmiset ajavat kolareita, kaupoista näpistellään, päihtyneet aiheuttavat häiriöitä ja kodeissa tapellaan. Joulun erikoisuutena on vuodesta toiseen kynttilöiden aiheuttamat tulipalot, joiden sammuttamiseen tarvitaan apua. Tutut tapamme kuten saunominen ja takan polttaminen aiheuttavat nekin välillä ongelmia tulipalojen muodossa.

Kuva: Hätäkeskuslaitos

Lue loppuun