Suuronnettomuusharjoitus Turun satamassa osana HAZARD-hanketta

interreg-hazard-logo_1000Varsinais-Suomen pelastuslaitos järjestää suuronnettomuusharjoituksen Turun satamassa Algol oy:n ja Tallink Siljan tiloissa 7.12.2016.

Harjoituksen aiheena on ammoniakin lastaustilanteessa tapahtuva onnettomuus, jossa ilmaan pääsee vapautumaan 1000 kg ammoniakkikaasua. Ammoniakki on ihmisen terveydelle erittäin vaarallista. Lastausalueella työskentelevät ihmiset saavat vakavia hengitystievammoja.  Ammoniakin tuoksu saavuttaa Tallink Siljan terminaalin, jossa on menossa saapuneen matkustajalautan purku/lastaus ja terminaalissa syntyy paniikki. Paniikin seurauksena 40 ihmistä loukkaantuu vakavasti.

Suro-harjoitus Naantalin satamassa keväällä 2016.

Suro-harjoitus Naantalin satamassa keväällä 2016.

Harjoituksen suunnittelun aloitimme kuluvan vuoden kesäkuussa, jolloin kaikki harjoitukseen osallistuvat organisaatiot kokoontuivat keskuspaloasemalle. Tämän kokoluokan harjoituksissa hyvä suunnittelu on tärkeää, jotta harjoitus saadaan vietyä läpi työturvallisesti ja tavoitteita palvellen. Harjoitukseen osallistuu monia eri viranomaistahoja pelastuslaitoksen lisäksi. Mukana ovat Turun kaupunki, poliisi, rajavartiolaitos, hätäkeskus, puolustusvoimat ja ensihoidon- ja päivystyksen liikelaitos. Kaikilla mukana olevilla viranomaistahoilla on omat tavoitteensa harjoituksesta, mutta tärkeimpänä tavoitteena kaikilla on viranomaisyhteistyön vahvistaminen. Harjoituksessa harjoitellaan viestintää eri organisaatioiden välillä ja yhteisen tilannekuvan ylläpitoa viranomaisten kesken.

Pelastuslaitos osallistuu harjoitukseen todellista tilannetta vastaavalla henkilömäärällä, joten sataman alueella tulee liikkumaan paljon paloautoja ja muita hälytysajoneuvoja. Harjoitus on johtamisharjoitus pelastuslaitoksen päällystölle. Suurten pelastusmuodostelmien johtaminen harjoituksissa luovat pohjan tositilanteessa tarvittaviin johtamistaitoihin. Pelastuslaitoksen ensisijaisena tehtävänä alueella on ihmisten pelastaminen ja vaarassa olevien ihmisten varoittaminen. Osana harjoitusta tulemme testaamaan ihmisten varoittamista sosiaalisen median kautta. Eli jos et vielä seuraa Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen Facebook – sivuja niin nyt olisi hyvä aika alkaa seuraamaan! Harjoituksessa testataan pelastuslaitoksen toimintakykyä suuressa kemikaalionnettomuudessa ja siihen liittyvissä vuodon tukkimistoimissa sekä vahinkojen rajoittamisessa että jälkivahinkojen torjunnassa. Puolustusvoimat tukee pelastuslaitosta puhdistustoiminnassa ja kaasun mittaustoiminnassa. Rajavartiolaitos suorittaa virtuaalisesti merialueen sulkemisen liikenteeltä ja poliisi eristää maa-aluetta.

Ensihoitopalvelu testaa omalta osaltaan ensihoidon johtamista monipotilastilanteessa ja kuljetuskapasiteetin riittävyyttä monipotilastilanteessa. Yliopistollinen sairaala testaa uutta suuronnettomuus suunnitelmaa ensiavun, leikkaussalitoiminnan ja tehohoidon osalta.

Tällaisten harjoitusten järjestäminen on omasta mielestäni haastavaa, mutta samalla antoisaa oman osaamisen kehittämisen kannalta. Tärkeätä harjoituksissa on löytää kaikille osallistujille tehtäviä, jotta kaikille tulee myös oppimista harjoituksista. Tämän tyyppisissä harjoituksissa yhteistyö toisten viranomaisten kanssa korostuu niin itse harjoituksessa, kuin sen suunnittelunkin aikana. Tällaisten harjoitusten aikana pääsee tutustumaan muiden organisaatioiden toimijoihin, jolloin tositilanteen sattuessa on jo olemassa olevia kontakteja muihin viranomaisorganisaatioihin. Yhteisen tilannekuvan muodostaminen ja sen ylläpitäminen on haastavaa, joten sen harjoittelu ja yhteisten toimintamallien löytäminen on tärkeää. Yhteinen tilannekuva parantaa työturvallisuutta tehtävillä.

Kuva: HAZARD-hanke / Esko Keski-Oja

Kuva: HAZARD-hanke / Esko Keski-Oja

Harjoitus on osa HAZARD-hanketta, joka on viralliselta nimeltään ”Mitigating the effects of emergencies in Baltic Sea Region ports”. Projekti on saanut aseman koko Euroopan unionin Itämeri-strategian lippulaivahankkeena. HAZARD-hankkeen puitteissa harjoitukseen saapuu tarkkailijoita Saksasta, Liettuasta, Virosta ja Puolasta. Tarkkailijoina toimivat pelastustoimen edustajat tulevat antamaan omat arvionsa harjoituksesta ja arvioivat mitä Varsinais-Suomen pelastustoimen toimintamalleista voisi hyödyntää oman maan pelastustoimessa. Harjoituksesta tullaan antamaan arvio ja kehittämisehdotukset niin hankkeessa mukana oleville partnereille kuin harjoitukseen osallistuville organisaatioille. HAZARD-hankkeen edetessä harjoituksiin osallistuminen tulee olemaan enemmän osallistumista toimintaan kuin pelkästään tarkkailua.

Lue lisää pelastuslaitoksen verkkosivuilta:

Blogissamme vilahtelee vierailevia blogikirjoittajia, joista tällä kertaa on vuorossa Varsinais-Suomen pelastuslatioksen palotarkastaja Miikka Toivonen.

053”Olen 41-vuotias, naimisissa oleva kolmen lapsen isä ja nykyään asustelen Mynämäellä. Kotoa löytyy myös kaksi Cornish Rex kissaa. Ensimmäinen kosketus pelastusalaan on tullut Salon VPK:n nuoriso-osastosta. Pelastusopistolla suoritettujen opintojen jälkeen olen toiminut palomiehen ja paloesimiehen tehtävissä ja nyt HAZARD-projektissa mukana. Vapaa-aika kuluu perheen parissa.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*