Hur brandfarliga är trähus?

1800-talet. I början på 1800-talet bestod största delen av städerna i Finland av tätt bebyggda trähusområ-den. Visserligen fanns det byggnader av stenmaterial också men de var inte så vanliga. Under hela 1800-talet inträffade ungefär 40 stadsbränder i Finland där den absolut mest kända inträf-fade 1827 i Åbo. Åbo brand är den största stadsbranden i hela nordens historia och ¾ av alla byggnader eldhärjades. I början på 1900-talet inträffade i Uleåborg den senaste stadsbranden i Finland. Efter det har vi inte haft stadsbränder bortsett från under krigsåren.

Största orsaken till dessa stadsbränder under 1800-talet var trähusens tak. Det vanligaste takmaterialet på den tiden var näver och således kunde branden lätt hoppa från tak till tak. I mitten på 1800-talet ansåg man att pärttaket var ett brandsäkrare allternativ och i några städer krävdes att man bytte till ett pärttak. I dag får man inte använda trätak i tätbebyggda områden.

Gör ett besök hos en gammal granne, släkting eller vän, minimera olycksriskerna, testa brandvarnaren och försäkra dig om att alla vet hur man i händelse av olycka kan sätta sig själv i säkerhet.

Gör ett besök hos en gammal granne, släkting eller vän, minimera olycksriskerna, testa brandvarnaren och försäkra dig om att alla vet hur man i händelse av olycka kan sätta sig själv i säkerhet.

Lue loppuun