Övertryck i bostaden

Som brandutredare har jag många gånger stött på det att den förolyckad i branden har lyckats tagit sig ända till höghuslägenhetens ytterdörr, men där har krafterna tagit slut och döden har inträffat strax innan räddningen. Eller i varje fall har jag tänkt så att krafterna tagit slut på grund av den giftiga röken som branden utvecklar.

Det är ett allmänt känt fenomen att en brand utvecklar ett visst tryck när den växer, dessvärre har detta inte destomera undersökts i Finland eller i övriga världen när det gäller bostäder.

koe2

Bild av forskningstester

Lue loppuun