Kansainvälistä toimintaa CTIF:ssä

CTIF (Comité technique international de prévention et d’extinction du Feu) on kansainvälinen järjestö, jonka tehtävänä on vaihtaa kokemuksia palontorjunnasta, hätäavusta ja pelastuksesta kansainvälisellä tasolla. CTIF perustettiin Pariisissa vuonna 1900, ja tänä päivänä järjestössä on mukana 30 maata ja 50 järjestöä.

Jäsentensä kautta CTIF edustaa yli 5 miljoonaa palomiestä ympäri maailman. Pelkästään Euroopassa CTIF:n toimintaan osallistuu 650 000 nuorta. CTIF:n tavoitteena on edistää, helpottaa ja kehittää teknistä ja tieteellistä yhteistyötä palontorjunnan ja sammuttamisen saralla sekä ihmisten ja eläinten pelastamisessa onnettomuuksien tai luonnonmullistusten jälkeen. Lisäksi järjestö haluaa luoda ja ylläpitää hyviä suhteita eri maiden pelastustoimen edustajien välillä yhdenvertaisuuden ja rauhanomaisen yhteistyön periaatteita noudattaen.

Foton: Salo FBK, 2013

Kuva: Salon VPK 2013

Lue loppuun

Internationell verksamhet

CTIF (Comité technique international de prévention et d´extinction du Feu) är en internationell organisation som arbetar för internationellt erfarenhetsutbyte inom områdena brandskydd, katastrofhjälp och räddning. CTIF grundades år 1900 i Paris, nu är 30 länder och 50 organisationer medlemmar i CTIF. Via sina medlemmar representerar CTIF över 5 miljoner brandmän runt hela världen. Enbart inom Europa har CTIF 650 000 ungdomar i sin verksamhet.

CTIF strävar till att främja, underlätta och utveckla internationellt tekniskt och vetenskapligt samarbete inom områdena brandskydd och brandbekämpning, räddning av människor och djur efter olyckor eller naturkatastrofer. Organisationen vill också etablera och underhålla vänliga relationer mellan representanter för räddningstjänster i alla länder grundade på principerna om lika värde och fredligt samarbete.

Foton: Salo FBK, 2013

Foton: Salo FBK 2013

Lue loppuun