Yli Hyvä Juttu

Vertaisryhmä lisää hyvinvointia. Jos lapsella on yksi harrastus, hyvinvointi lisääntyy, mutta harrastusten määrän lisääminen ei lisää hyvinvoinnin määrää. Jokaisella on hyvä olla vertaisryhmä, yhteisö, johon voi vapaa-aikana kuulua. Laumaeläimenä ihmisellä on yleisesti ottaen tarve liittyä yhteisöön. Pelastustoimi on erinomainen esimerkki siitä, että asioita tehdään yhdessä. Viimeksi luin Pelastustieto-lehdestä, että Varsinais-Suomessa palotarkastajat on otettu mukaan operatiiviseen toimintaan entistä tehokkaammin.

VPK on matalan kynnyksen harrastus.

VPK on matalan kynnyksen harrastus.

Lue loppuun