Huolimaton tupakointi on merkittävä palonsyy

Tupakasta pudonnut kekäle tippuu oven ja rappusten väliin, missä kekäle on kytenyt tuulen voimasta. Rappusten ja seinän välistä on syttynyt palamaan 20 x 40 cm alue. Palo on noussut oveen noin lukon korkeudelle ja ovipieliin. Omistaja on purkanut lautoja ja sammuttanut jauheella ja vedellä. Omistajaa kehotettiin purkamaan kynnys ja vartioimaan kyseistä paikkaa.

Mies on ollut tupakalla n. 20–30 min ennen palon havaitsemista talon ulko-ovella. Tyttöystävä näki ikkunasta, että rakennuksesta tulee savua. Mies meni ovesta katsomaan ja havaitsi, että ovi ja karmi paloivat. Mies suoritti alkusammutuksen.

Lue loppuun

Turvallisempi asuminen vaatii viranomaisyhteistyötä

Kotona pitäisi pystyä asumaan yhä iäkkäämmäksi, mikä aiheuttaa haasteita turvallisuuden kannalta. Tällä kertaa teimme videoblogin, jossa toivon entistä tiiviimpää yhteistyötä eri viranomaisten välillä ja muistutan pelastuslakiin kirjatusta ilmoitusvelvollisuudesta. Pelastuslain 42§ velvoittaa viranomaista ilmoittamaan työtehtävissä havaitsemastaan palo- tai onnettomuusvaarasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa ja esimerkiksi tukiasumisesta tai hoitolaitostoiminnasta huolehtivia toiminnanharjoittajia. Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä.

Lue loppuun

Pystyykö muistisairas poistumaan tulipalotilanteessa?

Viime viikkoina otsikoiden aiheena on ollut se, että kotona asuvat ikäihmiset ovat vaarassa jäädä ilman hoitoa tai toisaalta se, että kotona asuvat ikäihmiset kuormittavat ensihoitoa. Omaisilla usein oleva huoli ikäihmisen toimintakyvyn tulevasta heikkenemisestä ei ole laitoshoitoon pääsyn peruste.

Laitoshoitoa on jatkuvasti vähennetty ja avohoitoa puolestaan lisätty. Kotona asuvien ikäihmisten turvallisuus onkin merkittävä haaste koko yhteiskunnalle. Nykyään omassa kodissaan asuu paljon ikäihmisiä, jotka vielä muutama vuosi sitten olisivat olleet laitoshoidossa. Tämä kuormittaa koti- ja ensihoidon työntekijöitä, koska asiakkaat ovat usein riippuvaisia hoitajistaan. Paraskaan kotona annettu hoito ei kuitenkaan korvaa ympärivuorokautista hoivaa. Toisaalta vaakakupissa on asiakkaan itsemääräämisoikeus ja halu asua kotona riskit tiedostaen, toisaalta turvattomuuden tunne ja jopa heitteillejättö.

Liikkumisen vaikeudet saattavat johtaa kompastumisiin ja kaatumisiin.

Liikkumisen vaikeudet saattavat johtaa kompastumisiin ja kaatumisiin.

Lue loppuun

”Onko iäkäs omaisesi turvassa?” – Ikäihmisen turvallisuus

Vanhuksia tuetaan hyvinkin pitkään kotona asumiseen. Kotiin saa tarvittaessa monenlaista apua, jos sitä on ymmärtänyt pyytää. Monet vanhemmat ihmiset kokevat, että heidän on pakko pärjätä yksin. He eivät halua sairaalaan, palvelukotiin tai vanhainkotiin vaan haluavat olla kotona. Se on ymmärrettävää, koti on usein se paikka jossa on asuttu pitkään, omasta mielestä tuttu ja turvallinen paikka olla.

vanhuksen_kädet

Kuva: Turun kaupungin kuvapankki/Katja Heinämäki

Lue loppuun

Onkohan lääkitys nyt ihan kunnossa?

Ensihoidon palveluyksiköstä päivää. Olitte soittaneet 112:een ja tässä me nyt sitten olemme. Rouva voikin ottaa baskeria ja nuttua pois, niin tutkitaan ensin hiukan. Sitten arvioidaan uudestaan se kyydin tarve.

Vaikka vielä puhutaankin yleisesti sairaankuljetuksesta ja käytetään ammattinimikettä sairaankuljettaja, on toimintana muuttunut olemassaoloaikanaan varsin paljon. Vuonna 2011 astui voimaan pitkään odotettu terveydenhuoltolaki, joka korvasi vanhentuneen kansanterveyslain. Tässä yhteydessä sairaankuljetus sai Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella nimekseen ensihoidon palveluyksikkö. Ambulanssi on nykyään siis hyvin varusteltu palveluyksikkö, joka tuo mukanaan laitteiston lisäksi ammattitaitoiset terveydenhuollon osaajat. Koska resurssit voidaan tuoda potilaan luokse, ei potilasta tarvitse aina lähteä kuljettamaan niiden luokse.

Nykyään ambulanssit ovat hyvin varusteltuja ja henkilökunta koulutettua, jotta potilaan hoito voidaan aloittaa tarvittaessa jo paikan päällä.

Nykyään ambulanssit ovat hyvin varusteltuja ja henkilökunta koulutettua, jotta potilaan hoito voidaan aloittaa tarvittaessa jo paikan päällä.

  Lue loppuun