Turvallisempi asuminen vaatii viranomaisyhteistyötä

Kotona pitäisi pystyä asumaan yhä iäkkäämmäksi, mikä aiheuttaa haasteita turvallisuuden kannalta. Tällä kertaa teimme videoblogin, jossa toivon entistä tiiviimpää yhteistyötä eri viranomaisten välillä ja muistutan pelastuslakiin kirjatusta ilmoitusvelvollisuudesta. Pelastuslain 42§ velvoittaa viranomaista ilmoittamaan työtehtävissä havaitsemastaan palo- tai onnettomuusvaarasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa ja esimerkiksi tukiasumisesta tai hoitolaitostoiminnasta huolehtivia toiminnanharjoittajia. Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä.

Lue loppuun

Pystyykö muistisairas poistumaan tulipalotilanteessa?

Viime viikkoina otsikoiden aiheena on ollut se, että kotona asuvat ikäihmiset ovat vaarassa jäädä ilman hoitoa tai toisaalta se, että kotona asuvat ikäihmiset kuormittavat ensihoitoa. Omaisilla usein oleva huoli ikäihmisen toimintakyvyn tulevasta heikkenemisestä ei ole laitoshoitoon pääsyn peruste.

Laitoshoitoa on jatkuvasti vähennetty ja avohoitoa puolestaan lisätty. Kotona asuvien ikäihmisten turvallisuus onkin merkittävä haaste koko yhteiskunnalle. Nykyään omassa kodissaan asuu paljon ikäihmisiä, jotka vielä muutama vuosi sitten olisivat olleet laitoshoidossa. Tämä kuormittaa koti- ja ensihoidon työntekijöitä, koska asiakkaat ovat usein riippuvaisia hoitajistaan. Paraskaan kotona annettu hoito ei kuitenkaan korvaa ympärivuorokautista hoivaa. Toisaalta vaakakupissa on asiakkaan itsemääräämisoikeus ja halu asua kotona riskit tiedostaen, toisaalta turvattomuuden tunne ja jopa heitteillejättö.

Liikkumisen vaikeudet saattavat johtaa kompastumisiin ja kaatumisiin.

Liikkumisen vaikeudet saattavat johtaa kompastumisiin ja kaatumisiin.

Lue loppuun

Huolehtiiko vaarista viranomainen vai lähiomainen?

– Iltaa, ambulanssista, mikäs täällä on hätänä?
– No kun tuo meidän vaari on oksennellut jo aamusta asti, kuumettakin on hiukan ollut.
– Selvä. Onko muuten kaikki kunnossa? Mikä sai teidät nyt soittamaan 112:een?
– No kun ei ruoka oikein pysy sisällä ja yökin on tulossa. Mitä jos yöllä sattuu jotain kun vaari on täällä yksin?
– Aivan, tutkitaanpa hiukan.

Kuva: Turun kaupunki / Katja Heinämäki

Kuva: Turun kaupunki / Katja Heinämäki

Lue loppuun

Ota mummo mukaan!

Näin keskikesän aikaan lomailijoita riittää jokaiseen notkoon ja saarelmaan. Kesä on myös perhelomien aikaa. Hypätään asuntoautoon ja lähdetään valloittamaan Lappia tai muutetaan kesäksi mökille. Mitä, jos tänä kesänä laajentaisit käsitystäsi perheestä ja kutsuisit mummon, vaarin tai molemmat viettämään kesää kanssanne? Ei se kuuma asunto vanhemmasta väestä yhtään sen paremmalta tunnu.

Ota myös isovanhemmat mukaan kesälomapuuhiin! Lapsillakin on turvallisempaa, kun on useampi aikuinen silmäpari vahtimassa veden äärellä.

Ota myös isovanhemmat mukaan kesälomapuuhiin! Lapsillakin on turvallisempaa, kun on useampi aikuinen silmäpari vahtimassa veden äärellä tai ihmisvilinässä.

Lue loppuun

Ikäihmisten asumisturvallisuus on haaste meille kaikille

Kaikki tiedämme, että Suomen ikäjakauma on suurten ikäluokkien myötä vanhuspainotteinen. Suomessa ollaan siirtymässä laitospainoitteisesta hoidosta kotihoitoon. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kotona asutaan entistä pidempään ja todennäköisesti myös huonokuntoisempana.  Ministeri Susanna Huovinen on tosin sanonut, että ei tiukenneta laitoshoitoon pääsemisen kriteerejä. Nykymuodossaan laki korostaa, että laitoshoitoon pitää ohjata vain lääketieteeseen tai potilasturvallisuuteen perustuvista syistä (Salon Seudun Sanomat 23.6.2014).

Kotona tapahtuva hoito ja muut kotiin saatavat palvelut ovat nousemassa erittäin tärkeään rooliin. Näiden palvelujen tuottajien pitäisi huomioida, että henkilökunnan määrä, sekä tiedot ja taidot, ovat kaikilta osin ajan tasalla. Tämän lisäksi, kun mietitään asukkaan kotona olemisen edellytyksiä, pitäisi huomioida asuinympäristöä kokonaisuutena. Kotihoidon ja tukikahvojen lisäksi tulisi muistaa myös paloturvallisuus.

Liesituulettimeen voidaan lisätä ominaisuus, joka mahdollisen liesipalon sattuessa sammuttaa virran lisäksi hellalla olevan tulipalon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue loppuun