Markbränderna sysselsätter räddningsverket

Varning för skogsbrand och varning för gräsbrand utfärdas i Finland, då brandrisken i naturen är särskilt stor på grund av torka. Då varningarna utfärdats är i allmänhet all form av öppen eld förbjuden i skog och mark på de berörda områdena. Oberoende av eldningsförbud, varningar och prognoser för risknivån är det den som tänder och övervakar en eld som har ansvaret för att elden inte sprider sig. Fuktförhållandena kan variera lokalt, till exempel på grund av regnskurar som lämnat vissa områden torrare än andra. Också då brandfaran inte är särskilt stor kan oförsiktig hantering av eld leda till eldsvåda. I Finland utfärdas skogsbrandsvarning av Meteorologiska institutet. Varningen utfärdas länsvis, utom i Lappland, där varningen också kan utfärdas kommunvis. Tiden då varningar utfärdas sträcker sig normalt från början av maj till slutet av september. Varning för gräsbrand utfärdas vid behov från april till maj. Varningarna förmedlas i samband med väderprognoserna.

maastopalo1_1600

Lue loppuun