Oikeus hyvään elämään kotiympäristössä

Oletteko muistaneet, että tällä viikolla vietetään muistiviikkoa?

Ihmisen sairastuessa muistisairauteen on hänellä silti oikeus hyvään elämään myös kotiympäristössä. Häntä pitää kohdella ihmisenä, eikä hänen elämäänsä pitäisi rajoittaa liikaa. Tärkeää on tunnistaa muistisairaan oireet ja käydä lääkärissä selvittämässä onko kyse muistisairaudesta vai ei. Hoidettuna muistisairauden kanssa pärjää huomattavasti paremmin, kuin hoitamattoman.

Kuva. Turun kaupunki / Mika Okko

Kuvituskuva: Turun kaupunki / Mika Okko

Lue loppuun

Pystyykö muistisairas poistumaan tulipalotilanteessa?

Viime viikkoina otsikoiden aiheena on ollut se, että kotona asuvat ikäihmiset ovat vaarassa jäädä ilman hoitoa tai toisaalta se, että kotona asuvat ikäihmiset kuormittavat ensihoitoa. Omaisilla usein oleva huoli ikäihmisen toimintakyvyn tulevasta heikkenemisestä ei ole laitoshoitoon pääsyn peruste.

Laitoshoitoa on jatkuvasti vähennetty ja avohoitoa puolestaan lisätty. Kotona asuvien ikäihmisten turvallisuus onkin merkittävä haaste koko yhteiskunnalle. Nykyään omassa kodissaan asuu paljon ikäihmisiä, jotka vielä muutama vuosi sitten olisivat olleet laitoshoidossa. Tämä kuormittaa koti- ja ensihoidon työntekijöitä, koska asiakkaat ovat usein riippuvaisia hoitajistaan. Paraskaan kotona annettu hoito ei kuitenkaan korvaa ympärivuorokautista hoivaa. Toisaalta vaakakupissa on asiakkaan itsemääräämisoikeus ja halu asua kotona riskit tiedostaen, toisaalta turvattomuuden tunne ja jopa heitteillejättö.

Liikkumisen vaikeudet saattavat johtaa kompastumisiin ja kaatumisiin.

Liikkumisen vaikeudet saattavat johtaa kompastumisiin ja kaatumisiin.

Lue loppuun