Viikko päivystävänä palomestarina

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella on useita päällystöpäivystäjiä, jotka noudattavat erilaisia työaikoja. Työvuorossa olevat palomestarit Itä P3, Länsi P3 ja Joki P3 tekevät 24h vuoroa, kun taas päivystävä päällikkö P2 sekä päivystävät palomestarit Itä P30 ja Länsi P30 ovat päivätöissä ja tekevät päivystystyötä oman toimen ohella. P2- ja P30-päivvystäjät ovat päivystysvuorossa yhden viikon kerrallaan perjantaista perjantaihin. Virka-ajan ulkopuolella (klo 16–08) hälytyksiin lähdetään kotoa käsin. Itä P30- ja Länsi P30 -päivystysringeissä on molemmissa kuusi henkilöä, joten joka kuudes viikko on päivystysviikko.

Perjantaina kello 12 olen vastaanottamassa päivystystä luentosalissa, jossa lähtevä vuoro kertoo edellisen viikon tapahtumat ja samalla käydään läpi lähipäivien vuorovahvuudet. Luentosalista siirrytään kalustohalliin, jossa tarkastetaan kalusto pelastuslaitoksen johtoyksiköstä VS10.

Lue loppuun

LänsiP3, JokiP3, ItäP3.. – mitä ne tarkoittavat?

Päivystävä palomestari (myöhemmin P3) johtaa yleensä operatiivisia tilanteita, joissa on kaksi tai useampia yksiköitä. P3 voi olla mukana myös tehtävissä joissa on vain yksi yksikkö. P3 toimii tilannepaikanjohtajana keskisuurissa onnettomuuksissa, joihin lasketaan omakotitalon palot, huoneistopalot, useamman auton liikenneonnettomuudet, vaarallisten aineiden suuremmat onnettomuudet, isommat maastopalot, laajemmat öljyhavainnot, ihmisen pelastustehtävät, pitkäkestoisemmat eläinpelastustehtävät ja tarvittaessa osallistuu kaikkiin hälytystehtäviin harkintansa mukaan.

Jos näet meidät taustapeilissä hälytysajossa, niin osoita vilkulla, että olet huomannut lähestyvän ajoneu-von ja anna tilaa ajamalla reunassa. Älä missään tapauksessa tee äkkijarrutusta, vaan joskus turvallisinta onkin jatkaa matkaa ajaen tien reunassa.

Jos näet meidät taustapeilissä hälytysajossa, niin osoita vilkulla, että olet huomannut lähestyvän ajoneuvon ja anna tilaa ajamalla reunassa. Älä missään tapauksessa tee äkkijarrutusta, vaan joskus turvallisinta onkin jatkaa matkaa ajaen tien reunassa.

Lue loppuun