Ensihoidon ja päivystyksen yhteistyö

Ambulanssi kuljettaa ja päivystyksessä hoidetaan. Näin systeemi on toiminut, vuosia sitten.

Ihmisiä sairastuu vakavasti päivittäin, vuorokaudenajasta riippumatta. Nämä ihmiset tarvitsevat välitöntä hoitoa terveyden ja elämänlaadun säilyttämiseksi ja ylläpitämiseksi. Tällaiset tilanteet vaativat ensihoidollista valvontaa, kuljetusta ja hoitoa jo matkalla, sekä päivystyksellistä hoitoa.

Lue loppuun

Päivystävän päällikön viikonloppu

Pelastuslaitoksen pelastustoiminnan johtamisjärjestelmä on kolmitasoinen: yksikön esimies, päivystävä palomestari ja päivystävä päällikkö. Päivystäviä päälliköitä on tällä hetkellä viisi. Heidät nimeää pelastusjohtaja, ja he toimivat päivystysvuorossa Varsinais-Suomen alueella ylimpänä päällystöviranhaltijana.

Päivystävä päällikkö toimii ensisijaisesti suurten lähtöjen johtajana voimassa olevan vuorolistan mukaisesti, joka suunnitellaan aina vuodeksi kerrallaan. Päivystävä päällikkö osallistuu tarvittaessa eri viranomaisten johtoryhmätyöskentelyyn onnettomuus- tai varautumistilanteissa. Tehtävän hoitamiseksi päivystäjällä on käytössään päivystysauto varusteineen sekä johtamiseen tarvittavat viestivälineet.

Päällikköpäivystäjä on välittömässä lähtövalmiudessa koko päivystysjakson ajan. Päivystysviikko alkaa aina perjantaisin yhteisellä tilaisuudella, johon osallistuu kaikkien päivystäjien lisäksi myös ensihoidon ja tilannekeskuksen edustajia. Vaihdossa käydään läpi edellisen viikon tapahtumat sekä kesken olevat tehtävät. Tämän lisäksi tarkastetaan tulevan viikon valmiudet, isot tapahtumat ja muut asiat, jotka voivat vaikuttaa pelastuslaitoksen toimintoihin. Pelastustoimen tilannekuvaa päivitetään oman maakunnan osalta.

Kuva: Esko Keski-Oja

Lue loppuun

Viikko päivystävänä palomestarina

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella on useita päällystöpäivystäjiä, jotka noudattavat erilaisia työaikoja. Työvuorossa olevat palomestarit Itä P3, Länsi P3 ja Joki P3 tekevät 24h vuoroa, kun taas päivystävä päällikkö P2 sekä päivystävät palomestarit Itä P30 ja Länsi P30 ovat päivätöissä ja tekevät päivystystyötä oman toimen ohella. P2- ja P30-päivvystäjät ovat päivystysvuorossa yhden viikon kerrallaan perjantaista perjantaihin. Virka-ajan ulkopuolella (klo 16–08) hälytyksiin lähdetään kotoa käsin. Itä P30- ja Länsi P30 -päivystysringeissä on molemmissa kuusi henkilöä, joten joka kuudes viikko on päivystysviikko.

Perjantaina kello 12 olen vastaanottamassa päivystystä luentosalissa, jossa lähtevä vuoro kertoo edellisen viikon tapahtumat ja samalla käydään läpi lähipäivien vuorovahvuudet. Luentosalista siirrytään kalustohalliin, jossa tarkastetaan kalusto pelastuslaitoksen johtoyksiköstä VS10.

Lue loppuun

Numerot talteen!

Juhannus takana ja kesää vielä paljon jäljellä! Itse vietin juhannusaaton töissä yövuoron merkeissä ja pohdin, että kesä tuntuu olevan melko kiireistä aikaa ensihoidolla. Ihan ilman erikoisempia tapahtumiakin, tehtäviä riittää varmasti muillakin viranomaisilla. Toisaalta, kesällä myös järjestetään paljon erilaisia tapahtumia, jotka lisäävät monesti tehtäviä osallistujamäärän kasvaessa hyvinkin korkeaksi.

Onhan hätänumero 112 tuttu?

Lue loppuun