Poikkeusolojen kokemuksia ensihoitajan silmin

Koronaviruksesta johtuvat poikkeusolot ovat nyt kestäneet parisen kuukautta ja tilanne alkaa tuntua melko normaalilta, niin töissä kuin vapaallakin. Virukseen liittyvää uutisointia ei pääse karkuun minnekään. Lehdet, televisio ja internet ovat täynnä asiallista ja asiatonta uutisointia koronaviruksesta. Vapaa-ajan rientoja ja työntekoa on monessa paikassa rajoitettu. Onko työ ensihoidossa sitten muuttunut jotenkin? On ja ei.

Työ on samaa kuin ennenkin, tavoitteena on auttaa ihmisiä pienempien tai suurempien vaivojen ja murheiden kanssa. Edelleen poliisi, pelastus ja sosiaalitoimi auttavat tarpeen vaatiessa. Edelleen ihmiset saavat samaa hoitoa kuin ennenkin. Potilaatkin ovat pääasiassa samanlaisia kuin ennen.

Lue loppuun

Kriisinkestävyys ja resilienssi – kriisin läpi vaihe vaiheelta

Erilaiset tapahtumat voivat aiheuttaa kriisejä, joita koetaan tilanteesta riippuen yksilö- tai organisaatiotasolla tai yhteiskunnallisella tasolla. Isot ja laaja-alaiset kriisit kuten nyt käsissämme oleva pandemia poikkeusoloineen koskettavat kaikkia näitä tasoja. Kehitys- ja elämäntilannekriisit ovat sidoksissa normaaliin elämänkulkuun ihmisen arjessa. Niitä voivat aiheuttaa myös positiiviset hetket elämässä, kuten esimerkiksi toivotun lapsen syntymä. Traumaattisen kriisin voi aiheuttaa äkillinen muutos, mutta myös useamman samankaltaisen ja kuormittavan tapahtuman jatkumo. Tällaisena voidaan pitää vaikka tilannetta, jossa eristäydytään sosiaalisista kontakteista ajanjaksoksi, jonka kesto ei ole tiedossa. Nyt käsillä olevan pandemiakriisin voi tulkita myös äkilliseksi kriisiksi, vaikka sen muodostuminen on ollut jo ennakoitavissa.

Traumaattisen kriisin laukaisee usein epätavallisen voimakas ja epänormaali tapahtuma, johon liittyy suuri tunnejärkytys ja jonka kohtaamiseen eivät omat voimat riitä. Se, miten kukin kokee erilaisia vastoinkäymisiä ja kriisitilanteita, on erilaisten tekijöiden summa. Muutamia tähän kokonaisuuteen vaikuttavia asioita ovat oma persoona, elämänkokemus, koulutus, elämäntilanne, sosiaalinen verkosto ja oma elämänhallinta.

Lue loppuun