HAZARD-projektet strävar till att förbättra säkerheten i hamnarna kring Östersjön

interreg-hazard-logo_1000Räddningsverket strävar till att ha ett aktivt internationellt samarbete. På räddningsverket vill vi också vara föregångare och ett gott exempel i området kring Östersjön. Nu har vi erbjudits möjligheten att delta i ett EU projekt som strävar till att minska riskerna och förbättra säkerheten i hamnarna kring Östersjön. Projektets officiella namn är ”Mitigating the effects of emergencies in Baltic Sea Region ports” men som arbetsnamn används HAZARD. Projektet har fått status som ett ”flaggskeppsprojekt” i EU:s Östersjöstrategi.

suro_satama_2014

Projektet är såväl gränsöverskridande som sektoröverskridande och strävar till att sammanföra olika myndigheter, organisationer, företag och akademiska partner för att skapa en läro- och utvecklingsplattform där det är möjligt att öva och evaluera procedurer och system. Räddningstjänsterna blir också bekanta med hur man jobbar med säkerhetsfrågor i hamnar på olika håll i Östersjöregionen.

Lue loppuun