Palomiesparkkiin ‒ ammattilaisten vinkit pysäköintiin

Marraskuisessa koulun vanhempainillassa sadan auton joukosta neljä oli pysäköity peruuttamalla ruutuun. Yksi meistä on poliisi, yksi liikenneopettaja, yksi on töissä pelastuslaitoksella ja yksi Liikenneturvassa.

Pysäköinti ei totta vie ole se olennaisin asia, kun puhutaan liikenneturvallisuudesta. Silti vuonna 2017 korvatusta 94 969 liikennevahingosta 44 prosenttia eli melkein puolet tapahtui pysäköintialueella, ja useimmiten vahinko tapahtui peruuttamalla.

Tutkat ja kamerat ovat hyvä apu pysäköidessä, mutta ne eivät korvaa kääntyvällä päällä varustettua taitavaa kuljettajaa, joka tarkkailee aktiivisesti ympäristöään. Pysäköintitutkat ja kamerat eivät ennakoi. Tekniikka toki kehittyy, mutta sen yleistyminen ottaa aikansa.

Vaikka pysäköinti oman piha-alueen ulkopuolella vaatii henkilöuhreja onneksi vain harvoin, voi määristä arvioida, että pysäköintipusujen aiheuttama rahallinen vahinko on Suomessa noin 60 miljoonaa euroa joka vuosi – ehkä enemmänkin. On sillä toki työllistäväkin vaikutus, mutta puskureita ei nykyään kotimaisella työllä korjata, vaan ne vaihdetaan automaattisesti uusiin ja autotehtaalta valmiiksi oikeissa väreissä tuleviin puskimiin.

Kuva: Liikenneturva / Nina Mönkkönen

Lue loppuun