Skön semester i skärgården

Egentliga Finlands räddningsverk täcker ett stort område. Området är ca. 20.000 km2 och av det är hälften hav och skärgård. Skärgården sträcker sig ända från Nystad och gränsen mot Satakunda längs med Skiftet, ut till Utö och Bengtskär och tar slut vid gränsen till Hangö där Västra Nylands räddningsverk tar över. På vårt område finns 176 året om bebodda öar och 4289 människor lever utan fast vägförbindelse. Under sommarmånaderna mångdubblas antalet med sommarboare och turister.

Räddningsverkets responsdirektiv bygger på den riskinventering som gjorts. Hela skärgårdsområdet räknas till riskområde fyra där det inte finns några krav på responstider. Detta betyder att räddningsstyrkorna kommer fram då det är möjligt. Förhållandena i skärgården kan vara ytterst varierande. För att svara mot riskerna har räddningsverket ett utbrett och välfungerande nät av avtalsbrandkårer i skärgården. Vi har också placerat ut släckningsutrustning på de flesta större holmar med fast bosättning. På dessa platser fungerar det enligt principen ”byns karlar”  gör vad dom kan tills det kommer mera organiserad hjälp. Räddningsverket har också ett ytterst välfungerande samarbete med gränsbevakningen och en stor del av utryckningarna i skärgården sköts tillsammans med dem.

bild1

Lue loppuun