Henkinen kriisinkestävyys ja resilienssi

Henkilö etätöissä

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS 2017) mukaan henkinen kriisinkestävyys on yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätön asia. Henkisellä kriisinkestävyydellä tarkoitetaan yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan sekä kansakunnan kykyä kestää kriisitilanteiden aiheuttamat henkiset paineet ja selviytyä niiden vaikutuksista. Hyvä henkinen kriisinkestävyys edistää kriiseistä toipumista ja ilmenee tahtona toimia valtiollisen itsenäisyyden, väestön elinmahdollisuuksien sekä turvallisuuden ylläpitämiseksi kaikissa tilanteissa.

Kuvio: henkisen kriisinkestävyyden kolme ajallista ulottuvuutta

Kuva: YTS 2017

Lue loppuun