Mistä on kyse, kun potilasta ei kuljeteta tai tehtävä jää kesken?

Kuka ottaa vastuun, jos potilasta ei kuljeteta tai tehtävä jää kesken? Tämä on säännöllisesti kohtaamamme ja omalla tavallaan hankalakin kysymys.

Yleiseen hätänumeroon 112 soittaessa hätäkeskus vastaa puhelun aikana tehdystä riskinarviosta. Riskinarvion kriteerit on määritellyt sosiaali- ja terveysministeriö. Riskinarvion jälkeen tehtävä mahdollisesti välitetään ensihoidolle.

Ensihoitaja saattaa soittaa ilmoittajalle matkalla potilaan luo. Soiton tarkoituksena on useimmiten selvittää ovien avaaminen tai saada tarkentavia tietoja potilaan tilasta ja sairaushistoriasta. Tarvittaessa korotamme hätäkeskuksen tekemää riskinarviota tai pyydämme jo matkalla lisäapua potilaan luo. Tämä sujuvoittaa potilaan saamaa hoitoa ja tarvittaessa hoitoon hakeutumista sekä joissakin tapauksissa edistää potilasturvallisuutta.

Lue loppuun

Miksi ambulanssi ei aina kuljeta potilasta sairaalaan?

Sairaankuljetushan on sitä, että otetaan sairas kyytiin ja kuljetetaan sairaalaan – vai onko? Sairaankuljetuksena edelleen tunnettu toimiala on viralliselta nimeltään ensihoidon palveluyksikkö. Tämä tarkoittaa sitä, että ambulanssin saapuessa potilaan luokse, ambulanssin henkilökunta tekee potilaastaan tilanarvion. Mikäli potilas ei tarvitse ambulanssikuljetusta, ambulanssi ei kuljeta potilasta. Ajoittain tässä on näkemyseroja ensihoitajien ja hätäkeskukseen soittaneiden henkilöiden välillä ja usein juuri ensimmäisessä lauseessa mainitusta syystä.

Meiltä saatetaan kysyä, miksemme kuljeta, vaikka olemme menossa sairaalaan päin. Ambulansseja on rajoitettu määrä ja joku, joka tarvitsee ambulanssin mukanaan tuomaa välineistöä, saattaa olla hädässä juuri silloin, kun me kuljetamme potilasta, joka toki tarvitsee sairaanhoitoa, mutta ei ambulanssia. Tätä potilas tulee harvoin ajatelleeksi. Potilaan tehtävä ei tokikaan ole huolehtia ambulanssien riittävyydestä tai toisen potilaan hoitoon pääsemisestä, mutta ajoittain toivomme ymmärrystä sen suhteen, että ambulanssi ei ole enää pelkästään sairaankuljetusauto, vaan hyvin varusteltu ensihoitoyksikkö. Ja tämän kaluston toivoisimme saavamme pitää varattuna niille, jotka ilman sitä saattavat jopa menehtyä.

ambulanssi

Lue loppuun