Turvallisempi asuminen vaatii viranomaisyhteistyötä

Kotona pitäisi pystyä asumaan yhä iäkkäämmäksi, mikä aiheuttaa haasteita turvallisuuden kannalta. Tällä kertaa teimme videoblogin, jossa toivon entistä tiiviimpää yhteistyötä eri viranomaisten välillä ja muistutan pelastuslakiin kirjatusta ilmoitusvelvollisuudesta. Pelastuslain 42§ velvoittaa viranomaista ilmoittamaan työtehtävissä havaitsemastaan palo- tai onnettomuusvaarasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa ja esimerkiksi tukiasumisesta tai hoitolaitostoiminnasta huolehtivia toiminnanharjoittajia. Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä.

Lue loppuun

Huolehtiiko vaarista viranomainen vai lähiomainen?

– Iltaa, ambulanssista, mikäs täällä on hätänä?
– No kun tuo meidän vaari on oksennellut jo aamusta asti, kuumettakin on hiukan ollut.
– Selvä. Onko muuten kaikki kunnossa? Mikä sai teidät nyt soittamaan 112:een?
– No kun ei ruoka oikein pysy sisällä ja yökin on tulossa. Mitä jos yöllä sattuu jotain kun vaari on täällä yksin?
– Aivan, tutkitaanpa hiukan.

Kuva: Turun kaupunki / Katja Heinämäki

Kuva: Turun kaupunki / Katja Heinämäki

Lue loppuun

”Onko iäkäs omaisesi turvassa?” – Ikäihmisen turvallisuus

Vanhuksia tuetaan hyvinkin pitkään kotona asumiseen. Kotiin saa tarvittaessa monenlaista apua, jos sitä on ymmärtänyt pyytää. Monet vanhemmat ihmiset kokevat, että heidän on pakko pärjätä yksin. He eivät halua sairaalaan, palvelukotiin tai vanhainkotiin vaan haluavat olla kotona. Se on ymmärrettävää, koti on usein se paikka jossa on asuttu pitkään, omasta mielestä tuttu ja turvallinen paikka olla.

vanhuksen_kädet

Kuva: Turun kaupungin kuvapankki/Katja Heinämäki

Lue loppuun

Ikäihmisten asumisturvallisuus on haaste meille kaikille

Kaikki tiedämme, että Suomen ikäjakauma on suurten ikäluokkien myötä vanhuspainotteinen. Suomessa ollaan siirtymässä laitospainoitteisesta hoidosta kotihoitoon. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kotona asutaan entistä pidempään ja todennäköisesti myös huonokuntoisempana.  Ministeri Susanna Huovinen on tosin sanonut, että ei tiukenneta laitoshoitoon pääsemisen kriteerejä. Nykymuodossaan laki korostaa, että laitoshoitoon pitää ohjata vain lääketieteeseen tai potilasturvallisuuteen perustuvista syistä (Salon Seudun Sanomat 23.6.2014).

Kotona tapahtuva hoito ja muut kotiin saatavat palvelut ovat nousemassa erittäin tärkeään rooliin. Näiden palvelujen tuottajien pitäisi huomioida, että henkilökunnan määrä, sekä tiedot ja taidot, ovat kaikilta osin ajan tasalla. Tämän lisäksi, kun mietitään asukkaan kotona olemisen edellytyksiä, pitäisi huomioida asuinympäristöä kokonaisuutena. Kotihoidon ja tukikahvojen lisäksi tulisi muistaa myös paloturvallisuus.

Liesituulettimeen voidaan lisätä ominaisuus, joka mahdollisen liesipalon sattuessa sammuttaa virran lisäksi hellalla olevan tulipalon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue loppuun