Toimiva viranomaisyhteistyö on kaikkien parhaaksi

Suurin osa meidän tehtävistä on puhtaasti ensihoidollisia, eli potilaan tila edellyttää vain ambulanssin saapumista kohteeseen tilannetta arvioimaan ja potilasta hoitamaan.Teemme päivittäin kentällä ensihoidon puitteissa yhteistyötä ensihoidon kenttäjohtajan sekä ensihoitolääkärin kanssa tilanteissa, joissa lisäkädet tai lisäapu ovat paikallaan potilaan tilan kannalta.

Joissakin tapauksissa paikalle tarvitaan useampi eri viranomainen ja henkilöä hoidetaan tai hänen tilannettaan kartoitetaan moniammatillisessa yhteistyössä. Ensihoito on päivittäin yhteistehtävillä pelastustoimen sekä poliisin kanssa ja usein sosiaalitoimikin liittyy ensihoidon tehtäviin jossakin muodossa. Hätäkeskus on se taho, joka ottaa vastaan hätäpuhelut ja tekee niistä tehtävät sekä toimii linkkinä muiden eri viranomaisten välissä. Alla on eriteltynä pelastus, poliisi sekä sosiaalitoimi omina osioinaan sekä kerrottu millaisissa merkeissä me yleensä törmäämme toisiimme kentällä.

blogi_tieliikenneonnettomuus_

Miten potilaan saa turvallisimmin ulos autosta? Esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa pelastuspuoli ja ensihoito tekevät yhteistyötä. (Kuva: Esko Keski-Oja / Varsinais-Suomen pelastuslaitos)

Pelastus

Ensihoito ja ”palopuoli” löytyvät usein fyysisesti saman katon alta ja yhteistyö jatkuu monipuolisesti myös kentällä. Tulipalotilanteissa ensihoito tulee palopaikalle tutkimaan ja hoitamaan mahdolliset potilaat sekä turvaamaan palomiesten työturvallisuutta. Suurien palojen sammutus voi kestää useita tunteja, jolloin ambulanssi on turvallisen matkan päässä passissa seuraamassa tilanteen kehittymistä.

Suurenergisessä autokolarissa, jossa auton kori on vaurioitunut ja potilas on mahdollisesti jumissa autossaan, ensihoito ja pelastus miettivät yhdessä potilaan kannalta parhaimman irrotustavan hänen saamiseksi turvallisesti ja lisävahinkoa aiheuttamatta ulos autosta. Pelastustoimen eri välineistö on kattava ja heiltä voidaan saada apua potilaan tavoittamiseen hankalien kulkuyhteyksien päähän esimerkiksi kuljettamalla ensihoitajat välineistöineen eri kulkupeleillä, kuten veneellä, ilmatyynyaluksella tai moottorikelkalla. Joskus potilas itsessään on niin hankalassa paikassa, että ensihoitaja nostetaan puomitikasautolla potilaan luo – esimerkiksi korkean rakennuksen katolle.

Joskus kiireelliselle ensihoidon tehtävälle ensimmäisenä saapuva yksikkö voi ambulanssin sijaan olla paloauto, mikä saattaa hämmentää potilasta ja tämän omaisia. Paloauton saapuminen johtuu siitä, että lähin ambulanssi tulee sen verran kaukaa, että hätäkeskus lähettää paloauton ensivasteyksikkönä kohteeseen ensimmäiseksi avuksi. Tietyissä tilanteissa tästä on korvaamaton hyöty, sillä palomiehet voivat esimerkiksi aloittaa elottoman potilaan paineluelvytyksen tai mitata ensimmäisiä arvoja tajuttomalta potilaalta. Kiireellisesti sairaalaan kuljetettava potilas on usein monissa laitteidemme mittareissa ja piuhoissa kiinni ja mahdollisesti tajuttomana, jolloin hänet sekä kaikki välineistö täytyy kantaa vaikka sieltä kerrostalon kuudennesta kerroksesta kierreportaita pitkin alas. Tässäkin tilanteessa saamme apua reippailta palomiehiltä kiireellisen kantoavun merkeissä.

Suurin osa ensihoidon tehtävistä sijoittuu keskustan alueelle, sillä ihmisiä on loogisesti ajatellen sijoittuneena eniten juurikin kaupunkien keskustoissa. Nyt tulee tärkeä pyyntö kerrostalossa asuville: ota selvää miten taloyhtiösi ovikoodilaite on päällä. Jotkut laitteet ovat toiminnassa koko yön ja rappukäytävään pääsee ovikoodin kanssa 24/7, mutta jotkut laitteet sammuvat illalla ja yöaikaan ovesta pääsee vain avaimella. Kiireellisissä tilanteissa ihmiset ovat ymmärrettävästi hätääntyneitä ja kaipaavat apua nopeasti paikalle. Valitettavan usein henkilön hätäkeskukseen kertoma ovikoodi on väärä tai ei olla huomioitu sitä, että koko ovikoodilaite on pois käytöstä yöaikaan, jolloin mekään emme pääse rappukäytävään. Mahdollisesti paikalla oleva omainen pääsee usein melko nopeastikin avaamaan meille alaoven, mutta asunnossa yksin oleva potilas ei välttämättä pääse itse ovelle. Jälkimmäisessä tilanteessa pyydämme hätäkeskuksen hälyttämään kiireellisen ovenavauksen, joka käytännössä tarkoittaa oven lukkopesän tai varsinaisen oven rikkomista palomiesten toimesta ja lisää täten olennaisesti viivettä potilaan tavoittamiseen. Jos siis tiedät, että ovikoodilaite ei ole päällä yöaikaan, lähetä toinen henkilö alaovelle vastaan tai kerro asiasta puhelusi yhteydessä hätäkeskukseen, jolloin ovenavauksen järjestyminen hoituu mahdollisimman nopeasti.

Myös ensihoitajan on ilmoitettava työtehtävissään havaitsemasta palo- tai onnettomuusvaarasta alueen pelastusviranomaiselle.

Poliisi

Poliisi on toinen viranomaistaho, jonka kanssa ensihoito on päivittäin tekemisissä. Melko useat ensihoidon ”vakioasiakkaat” ovat myös poliisin tuttuja ja samojen henkilöiden luona käydään vuorotellen ensihoitajien sekä poliisien toimesta. Esimerkiksi julkisella paikalla humalassa häiriköivistä henkilöistä soitettaessa tehtävä ohjautuu poliisille, mutta jos sama kaveri sattuukin kompastumaan ja mahdollisesti itseään hieman loukkaamaan, paikalle saapuu usein ambulanssi. Tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti ja toisinaan poliisi pyytää meidät kohteeseen tarkempia tutkimuksia suorittamaan ja toisinaan me laitamme väsyneen matkamiehen tai -naisen poliisin huomaan huilimaan.

Ensihoidon tehtävät eivät ole vain loukkaantumisia ja äkillisiä terveydentilan heikkenemisiä, vaan erilaisia mielenterveysongelmia koskevat tehtävät ovat jatkuvassa kasvussa. Käymme paljon tehtävillä, jossa huolestunut omainen tai potilas itse soittaa apua esimerkiksi epäilyttävän käytöksen, harhaisuuden tai selkeän itsetuhoisuuden vuoksi. Jos tutkimusten ja haastattelun perusteella todetaan, että henkilö tarvitsee lääkärin suorittaman mielenterveysarvion, hänet toimitetaan lääkärin juttusille tilanteesta keskustelemaan. Jos henkilö itse ei tunnista tai tiedosta tilaansa esimerkiksi harhaisuuden takia, hän saattaa kieltäytyä hyvinkin jyrkästi lähtemästä ambulanssin matkaan ja käyttäytyä aggressiivisesti. Ensihoitajilla ei ole valtuuksia kuljettaa ketään vasten henkilön omaa tahtoa, joten konsultoitava lääkäri voi kirjoittaa virka-apupyynnön, jolloin poliisi liittyy tehtävään ja potilas tulee toimitetuksi arvioon. Ensihoito voi pyytää poliisia paikalle muillekin tehtäville, jossa potilas käyttäytyy uhkaavasti tai aggressiivisesti tai huonosti käyttäytyvä henkilö onkin potilaan omainen tai kaveri, joka estää potilaan hoitotoimenpiteet.

Pahoinpitely-, puukotus- ja ampumistilanteissa hätäkeskus hälyttää paikalle suoraan sekä ensihoidon että poliisin, mutta ensihoitajat eivät mene kohteeseen ennen kuin se on turvallinen. Jos henkilö menehtyy muualla kuin sairaalassa tai hoitolaitoksessa, ensihoito toteaa tilanteen ja paikalle saapuu myös poliisi tekemään omat dokumentointinsa.

Blogi_paloauto_poliisiauto

Pelastustoimen ja poliisin lisäksi yhteistyötä tehdään myös esimerkiksi sosiaalitoimen kanssa.

Sosiaalitoimi

Suurin ensihoidon potilasryhmä ovat vanhukset, joista iso osa asuu hyvinkin iäkkäinä ja monisairaina edelleen kotona, osa yksin ilman ulkopuolisia apuja. Yksinasuvan vanhuksen luona ensihoidon tulee selvittää potilaan voinnin ja terveydentilan lisäksi se, miten vanhus pärjää kotona ilman apuja. Joillakin on suuri joukko omaisia, jotka hoitavat kauppareissut, pyykinpesun yms., mutta toisilla näin onnekasta tilannetta ei valitettavasti ole. Ensihoito saattaakin kohdata vanhuksen, joka elää pelkällä näkkileivällä siivottomassa asunnossa eikä hän ole esimerkiksi taloudellisten vaikeuksien takia pystynyt hankkimaan reseptilääkkeitään pitkään aikaan. Näissä tilanteissa lääkärikäynti on tietysti suotava, mutta teemme asiasta myös ns. mummon-/vaarinsuojeluilmoituksen eli ilmoituksen iäkkään henkilön palveluntarpeesta sosiaalitoimelle, joka alkaa kartoittaa henkilön kotona pärjäämistä.

Jotkin meidän yhteistehtävät tulevat myös sosiaalitoimelle kiireellisinä, kuten esimerkiksi tulipalotilanteessa mahdollisen hätämajoituksen järjestäminen tai kiireellinen lapsen huostaanotto mm. kaltoinkohtelu- tai pahoinpitelytilanteissa. Ensihoitajilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus kaikista kohdalle osuvista kriteerit täyttävistä tilanteista, kuten alaikäisen nuoren päihtymystilasta.

Jokainen viranomainen hoitaa siis tehtävät omasta näkökulmastaan, mutta on hyvää ammattitaitoa tunnistaa tilanteet, joissa toisen viranomaisen lisäapu on tarpeen. Onneksi Suomessa viranomaisyhteistyö on tehty helpoksi ja hätäkeskukseen soitettaessa puheluun vastaa ammattilainen, joka lähettää paikalle tarkoituksenmukaisen avun.

 Eeva-Leea Kaukinen

Terveisin Eeva-Leea

 

Tutustu Eeva-Leeaan!

One thought on “Toimiva viranomaisyhteistyö on kaikkien parhaaksi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*