Turvallisuus rakennetaan yhdessä

Turvallisuus tarkoittaa, että meillä jokaisella on vapaus nauttia perusoikeuksistamme, vailla huolta rikoksista, häiriöistä tai onnettomuuksista. Turvallisuuden järkkyessä on jokaisen meistä voitava nojata yhteiskunnan palveluihin. Pelastustoimet suoritetaan, onnettomuudet tutkitaan, rikoksiin syyllistyneet saatetaan vastuuseen.

Viranomaisyhteistyöllä on Suomessa pitkä historia. Sisäisen turvallisuuden parissa toimivilla viranomaisilla on yhteinen päämäärä; rikosten, tapaturmien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy, sekä näihin liittyvä reagointi, toimintakyky ja toimijoiden työturvallisuus.

Yhteisharjoitus Kauppakeskus Myllyssä (Kuva: Timo Jakonen)

Sisäistä turvallisuutta rakennetaan yhdessä, ja jokainen sen osa on hyvin tärkeä. Pelastus-, ensihoito- ja poliisitoiminnan lisäksi turvallisuuden rakentaminen pitää sisällään elementtejä aina peruskoulujärjestelmästä maanpuolustukseen ja liikenneympäristöstä päihdepolitiikkaan. Poliisin partio ravintolan edessä saattaa luoda turvallisuutta öiselle kulkijalle. Yhtä lailla turvallisuutta tälle kulkijalle luovat verkkovirta, puhdas juomavesi, tiedonvälitys, rokotusohjelmat ja lukutaito. Mitään niistä ei ole varaa menettää.

Yhdelläkään turvallisuuden toimijalla ei ole varaa olla yksin, ja se tiedetään Suomessa ja Varsinais-Suomessa hyvin. Nykyajan uhkakuvat eivät enää ole perinteisiä, niitä joihin me olemme tottuneet. Euroopassa, länsinaapurissamme, ja Turussakin on tapahtunut asioita jotka aiheuttavat meille huolta ja asettavat meille suuria paineita tähän reagoimiseksi. Turvallisuusympäristömme, ympäröivän maailman tapahtumat ja geopoliittinen sijaintimme asemoivat meidät aivan uusien haasteiden eteen.

Joskus joudumme pohtimaan saamaamme informaatiota. Lukemamme asiat resonoivat meissä ja vaikuttavat tunteisiimme. Tunteisiin vaikuttavat asiat jakavat yhteiskuntaa ja me jaamme niitä asioita eksponentiaalisesti edelleen. Epäuskon luominen legitiimiin hallintoon sekä viranomaistoimintaan ovat hyvin voimakkaita vaikuttamiskeinoja yhteiskuntaan ja kansalaisen turvallisuuteen. Hybridien vaikuttamiskeinojen aikana informaatio on voimakas väline ja maanpuolustustyö ulottuu nykyään rajoiltamme sisämaahan, meidän keskuuteemme.

Työtä yhdessä vuorokauden ympäri

Lakisidonnaisuus ja lainalaisuus. Tuhansia yhteisiä virkatehtäviä joka vuosi. Yhteiset harjoitukset, tutut yhteistyökumppanit. Yhteiset johtoelementit. Tilannekuva. Radioyhteys. Kaverille kilauttaminen. Turvallisuutta palvelevan tiedon jakaminen. Sisäinen ja ulkoinen viestintä. Työntekoa palveleva johtaminen. Työnäky. Tämä kaikki palvelee luottamusta – kaiken perustaa.

Jokaisen viranomaisen toimintakyky on rakennettu harjoittelemalla, myös yhteisissä harjoituksissa. Harjoittelu luo toimintaedellytyksiä yhdessä kohtaamiimme odottamattomiinkin tilanteisiin. Olen luottavainen toiminta- ja suorituskyvystämme, mutta näen että tulevaisuudessa tulemme harjoittelemaan vielä lisää, aivan uusien haasteiden edessä, yhdessä.  Pystyn enempää miettimättä ottamaan mukaani tutun palomestarin tai ensihoitajan harjoitukseen tai virkatehtävään. Kaikki tuntevat oman sekä muiden viranomaisen roolit ja päämäärät. Turvallisuuden nimissä myös tieto on yhteistä.

Työ tämän luottamuksen ja yhteistyön vaalimiseksi ja parantamiseksi jatkuu joka päivä.

Blogissamme vilahtelee myös vierailevia blogikirjoittajia, joista tällä kertaa on vuorossa komisario Joonas Tikka Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Noin neljännesvuosisadan työkokemukseni koostuu poliisityöstä, ensihoidosta, päivystyspoliklinikalta ja kriisinhallintatehtävistä. Myös pelastuslaitoksen palveluksessa olen viettänyt aikanaan yhden kesän.

Nykyisissä tehtävissäni toimin poliisissa kenttäyksikön johtajana, ja vastaan työssäni poliisin vaativien tilanteiden ryhmätoiminnasta sekä poliisikoiratoiminnasta Lounais-Suomessa.

Työhistoriasta yhdeksi suureksi pääomaksi on jäänyt yhteistyö matkan varrella kohdattujen tahojen kanssa.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*