Työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat kaikkien asia

Työturvallisuus on sitä, että työpaikalla fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot ovat kunnossa. Kun työympäristö on turvallinen, työyhteisö toimiva ja työ sopivasti kuormittavaa, on myös työn tekeminen mielekästä sekä palkitsevaa.

Työnantajan velvollisuus on järjestää työ mahdollisimman turvalliseksi, kun taas työntekijän velvollisuutena on noudattaa työpaikan työturvallisuusohjeita ja turvallisia työtapoja. Työntekijä on siis velvollinen noudattamaan päivittäisessä työssään työturvallisuuslakia ja työnantajan antamia määräyksiä saamansa opastuksen ja ohjeistuksien mukaisesti. Hyvällä työturvallisuustoiminnalla voidaan siis vaikuttaa myönteisesti työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin.

Kuva: Esko Keski-Oja

Työhyvinvoinnin muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus sekä hyvinvointi. Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työhyvinvointi tehdään yhdessä. Työhyvinvointia lisäävät muun muassa hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri. Työhyvinvointi vaikuttaa muun muassa työssä jaksamiseen. Kun henkilöstö voi hyvin, sujuu työkin tehokkaasti. Työhyvinvointi kulkee siis käsi kädessä työturvallisuuden kanssa ja jokainen euro, jonka sijoitamme työhyvinvointiin, maksaa itsensä kuusinkertaisesti takaisin.

Työhyvinvointi, työkyky ja työturvallisuus muodostavatkin kokonaisuuden, jossa eri osa-alueet tukevat toisiaan ja vaikuttavat toisiinsa. Niiden edistäminen on keskeinen osa laitoksen henkilöriskien hallintaa ja tärkeä osa laitoksen johtamista. Työkyky pitää sisällään työkyvyn ja terveyden edistämisen, työkyvyttömyyden ehkäisyn, varhaisen tuen, työhön paluun tuen, toimivan työterveyshuollon sekä kuntoutuksen.

Turvallisuusjohtamisen yhtenä tavoitteena on myös sujuva viestintä ja vuorovaikutus sekä yhteistyö. Parhaimmillaan se näkyy turvallisuuskulttuurina, jossa työnantajan ja työntekijän väliset suhteet perustuvat yhteistyöhön, luottamukseen ja yhteiseen ongelmanratkaisuun.

Myönteinen ilmapiiri luodaan yhdessä

Työhyvinvointi, työkyky ja työturvallisuus ovat siis kaikkien asia ja jokaisen on otettava vastuu siitä, kuinka itse käyttäytyy työyhteisössä. Tärkeää on myös muistaa, että jokainen meistä voi vaikuttaa omalta osaltaan työpaikan myönteiseen ilmapiiriin. Muistetaan siis kolmen K:n sääntö: kiitä, kehu, kannusta 🙂

Nämä asiat vaativat siis meidän jokaisen panostusta. Tavoitteenammehan on, että jokainen työntekijä pääsee joka päivä terveenä töistä kotiin ja aikanaan hyvinvoivana eläkkeelle.

Ja nyt, kun edessämme siintävät liukkaat kelit, muistetaan olla varovaisia siellä ulkona, sillä yli kolmannes kaikista työtapaturmista aiheutuu liukastumisesta tai kaatumisesta.

Työhyvinvoinnin puolesta,
Elina ja Kristina

Kirjoittajat Elina Hvitfelt ja Kristina Locher toimivat suunnittelijoina Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.